לזכר שאולי גרינגליק ז"ל | חנן בן ארי במחווה מיוחד לקצין שנפלמטה המשפחות (תמונה: מרסלו שניידמן)