ח"כ עמית הלוי על להחלטת בג"ץ: " יש רודנים בירושלים"ערוץ כנסת