משרד החוץ
משרד החוץצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיה דיפלומטים יצהירו פעם נוספת על נאמנותם למדינה כיהודית ודמוקרטית

על פי הצעת החוק, מי שימונה על ידי הממשלה למשרת ראש נציגות דיפלומטית או קונסולרית בחוץ לארץ, יצטרך להצהיר הצהרת אמונים נוספת לפני שיימסר לו כתב מינוי, יחד עם חובת ההצהרה הקיימת לגבי כלל עובדי המדינה.

נוסח ההצהרה שתתבצע בפני שר החוץ או בפני עובד המדינה שהוסמך לכך בתקנות: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "ראש נציגות דיפלומטית או קונסולרית הוא נציגו הרשמי והבכיר של הריבון במדינה הזרה, המייצג, מעצם טיב תפקידו, את עמדות המדינה והממשלה בחוץ לארץ ובשמה. הוא מופקד על הקשרים המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים, ההסברתיים, התרבותיים והמדעיים אל מול הגורמים הבכירים ביותר במדינת הכהונה".

בנוסף הוסבר כי "לנוכח חשיבות הייצוגיות והממלכתיות שלה הוא נדרש מכוח תפקידו ולנוכח אחריותו וחובתו לבטא נאמנה את מדיניות הממשלה, הן ביחסי החוץ והן במדיניות הפנים, מוצע להוסיף לחוק שירות המדינה (מינויים), נוסף על חובת ההצהרה הקיימת לגבי כלל עובדי המדינה, את סעיף 34א ולקבוע בו כי מי שימונה על ידי הממשלה לפי סעיף 23 לחוק למשרת ראש נציגות דיפלומטית או קונסולרית בחוץ לארץ, יהיה חייב להצהיר הצהרת אמונים נוספת, לפני שיימסר לו כתב מינוי".