מבקר המדינה מתניה אנגלמן פרסם היום (שני) דו"ח על יוקר המחייה שהכנתו הושלמה לפני "חרבות ברזל".

אנגלמן התריע כי "יוקר המחיה בישראל הרקיע שחקים עוד לפני מלחמת חרבות ברזל ושנת 2024 נפתחה עם התייקרויות נוספות".

"סוגיית יוקר המחייה חייבת לעמוד לנגד עיני ראש הממשלה ושרי הממשלה ועליה לתת את דעתה גם על השפעת המלחמה בסוגיית יוקר המחיה בישראל ולתקן את הכשלים שעלו בביקורת", אמר אנגלמן.

על פי הדו"ח, האוצר לא נערך לירידה בהכנסות המדינה בעקבות עליית האינפלציה. לדברי מבקר המדינה, באגף התקציבים שבמשרד האוצר לא ערכו תוכנית מגירה ולא גיבשו צעדים פיסקליים בכדי להתמודד עם ההתפרצות האינפלציונית. 

בנוסף, הדגיש המבקר כי הצעדים שננקטו בישראל להתמודדות עם האינפלציה נמצאו חסרים בהשוואה למדינות אחרות. כך, בעוד ישראל פעלה בעיקר לאיזון מחירי הדלק והאנרגיה, מדינות באיחוד האירופי ביצעו צעדים נוספים: הפחתת מחירים של מוצרים ושירותים, הגדלת ההכנסה של אוכלוסיות פגיעות, וצעדים שמטרתם הגדלת הכנסות המדינה כדי לממן את הצעדים המקלים והוזלות המוצרים והשירותים.

המבקר המליץ למשרד האוצר להיערך לסביבת אינפלציה משתנה, תוך נקיטת צעדים ממוקדים שיקטינו את האפשרות לסחרור אינפלציוני ותמיכה באוכלוסיות שנפגעו מעליית האינפלציה. 

כמו כן, המבקר קרא לאגף פיקוח על הבנקים בבנק ישראל להמשיך ולהבטיח את יציבות המערכת הבנקאית, אולם במקביל לפעול לכך שכתוצאה מעליית הריבית הבנקים לא ירשמו רווחי עתק על חשבון החוסכים.