סא"ל הרב אודי שוורץ
סא"ל הרב אודי שוורץהרבנות הצבאית

אלפי חיילים נדרשים לקיים כבר חודשים את תפילות השבת בשטחי כינוס בכל הגזרות השונות. אלא שבניגוד לתפילות ימי החול, בשבת קיימת הגבלה בהלכה על ברכת מעין שבע הנאמרת לאחר התפילה בלחש. על פי ההלכה, את ברכת מעין שבע צריך לומר בציבור ובבית כנסת קבוע. תנאים אלה, ובמיוחד הדרישה לבית כנסת קבוע, מעלים את השאלה האם אותם חיילים, שנמצאים שבועות ארוכים בשטחי כינוס, יכולים לומר את ברכת מעין 7.

סא"ל הרב אודי שוורץ, ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית, עם ההסבר המלא