"תודה על הנזק שגרמת": ברוך קרא תוקף את ואטוריחדשות 13