פקקים בכבישים
פקקים בכבישיםצילום: מאיר ועקנין, פלאש 90

מבקר המדינה חושף שורה של כשלים משמעותיים בתחום התחבורה ותשתיות התחבורה בישראל, כאשר ההשלכות של חוסר הטיפול בהם מתורגמות לנזק אדיר לכלכלה ולפעילות במשק, בסך של עשרות מיליארדי שקלים.

מבקר המדינה התייחס בדו"ח לכמות כלי הרכב שעלו על הכביש במהלך 21 שנים. כך, בשנים 2000 - 2021 מצבת כלי הרכב, שטח הכבישים ואורך הכבישים גדלו פי 2.1, 1.75, 1.58 ו-1.24 בהתאמה, ולפיכך הגודש בכבישים הולך וגדל משנה לשנה.

המבקר מסביר כי הנזק בגין הגודש בכבישים נאמד בכ-2% מהתוצר המקומי הגולמי, ובסך הכל לשנת 2021 הוא נאמד בכ-31 מיליארד ש"ח.

עוד ציין המבקר כי טרם אושרה תוכנית מתאר ארצית לתשתיות תחבורה יבשתית - תמ"א 42, על אף שהוחלט על תוכנית שכזו כבר ביולי 2007.

לדבריו, משרד התחבורה אכן סיים את הכנת תמ"א 42 כבר בשנת 2019, והמועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה אותה במרץ 2020, אך למרות זאת תמ"א 42 לא הוגשה על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לאישור הממשלה, עקב מחלוקת בין משרד התחבורה למשרד האוצר לגבי כתב השיפוי ולגבי מתן פיצויים לבעלי המקרקעין או לבעלי הזכות שנפגעו מתמ"א 42, וממילא היא לא אושרה בהחלטת ממשלה ולא נכנסה לתוקף.

מבקר המדינה אף הצביע על כך שמחסור בהקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות, כאלו שיוכלו לתכלל למעשה את העבודה הכוללת הנוגעת לחיבורים בין ערים ושכונות ע"י תחבורה ציבורית, הביא לכך שאין כיום קישוריות טובה בין הערים והמטרופולינים.

המבקר מעיר כי הוחלט להקים רשויות מרחביות, אך כיום מתקיים דו-שיח בין נציגי משרד התחבורה לבין נציגי הרשויות המקומיות הגדולות: תל אביב-יפו וירושלים, כדי לקדם את הקמת הרשויות המרחביות במטרופולינים גוש דן וירושלים, כפי שנקבע בהחלטה מספטמבר 2022, וכי טרם הוקמה כל רשות תחבורה מרחבית.

לסיום הצביע המבקר על כשלים חמורים במשרד התחבורה, בדמות מחסור באנשי מקצוע באגף לתכנון תחבורתי, כאשר ההשלכה העיקרית ממחסור זה בכוח אדם מגיע בדמות פגיעה בייצוג משרד התחבורה במוסדות התכנון הסטטוטוריים. כך, בין הביקורת הקודמת שנערכה בשנת 2022 אוישו 29 תקנים, אך בביקורת הנוכחית עד לשנת 2022 אוישו 30 תקנים - עלייה של איוש מקצועי אחד בלבד. עוד עלה כי משרד התחבורה מתקשה לגייס עובדים מקצועיים לאיוש המשרות התקניות שהתפנו, בעיקר בגלל תנאי ההעסקה במגזר הציבורי לעומת המגזר הפרטי, וכי בחלק מהמשרות מועסקים בכלל סטודנטים במקום תקנים קבועים.