אנו נחשפים לגורמים מסוימים אשר מכוונים את חיציהם רק לראש הממשלה ואין צל של ספק שלראש הממשלה יש אחריות מיניסטריאלית, זהו דבר פשוט.

אבל אם זה יותר מאחריות מיניסטריאלית על זה כבר אמרנו שלאחר המלחמה תקום וועדת חקירה ממלכתית ותבדוק היטב היטב אם זה הרבה יותר מאחריות מיניסטריאלית.

אבל לבוא ולכוון את החיצים רק לכיוונו של ראש הממשלה זוהי פוליטיקה זולה ומסוכנת.

אתמול, הרמטכ"ל כוכבי הראה דוגמא אישית בכך שאמר "זה אירע במשמרת שלי ואני מקבל את האחריות לכך" אך הוא גם אמר עוד היגד מאוד מוסכל "זהו עניין רב שנתי" כלומר אין אנו עוסקים רק אם אכן היה מידע מודיעיני אשר הועלם או לא טופל שזה וודאי מאוד חשוב על האירוע, אלא יש כאן מה שנקרא כישלון של קונספציות! קונספציה היא רב שנתית ולכן כל "הגיבורים" הללו שדורשים קבלת אחריות של ראש הממשלה כבר כעת למרות שהמלחמה בעיצומה. ובל נחשוב רבותי שהמלחמה תסתיים כפי שמשדרים לנו, אנו עדים למה שקורה בצפון, מן הצפון תיפתח הרעה ומן הדרום טרם השלמנו. והמלחמה לא תסתיים בשום פנים ואופן כל עוד לא ישובו החטופים כי לא יעלה על הדעת להפקיר אותם, בשום פנים ואופן!

אבל מה שחשוב הוא אדרבה אם אתם רוצים קבלת אחריות בבקשה, רב שנתית! בפריסה של כמה קדנציות על קונספציות אשר כנראה הם אלה שגרמו את הכישלון והמחדל המר והעצום הזה מלבד המחדל המודיעיני שגם הוא לכשעצמו דבר מאוד חשוב.

אלא קונספציה ואותה יש לבדוק בצורה רב שנתית לאחור.

אז כל הרב רצון "הגיבורים" הדורשים קבלת אחריות, שיפנו את הקריאה הזו לכל הללו אשר שמשו בעמדות ביטחוניות מדיניות מובהקות במשך כמה קדנציות כדי לדעת ולראות מה היו השגיאות מבחינת הקונספציה שכשלו וגרמו לנו למלחמה הנוראית הזו שעד היום כבר גובה מאתנו מחירים מאוד יקרים וכבדים, אם כן אפוא, כמוהו ראה וקדש, רוצים קבלת אחריות ילכו בעקבות הרמטכ"ל כוכבי וכל אחד יתייצב בפני האומה ויאמר מקבל אני את האחריות, זה בכללי.

באופן פרטי בעזרת ד' שימתינו בסבלנות עד לאחר המלחמה ותוקם וועדת חקירה ממלכתית שתבדוק היטב היטב מי אחראי ומה היו הכישלונות, לא בשביל להוציא לגרדום, אלא בשביל לכונן איזושהי תשתית מדינית ביטחונית ואמונית כדי שתוכל להבטיח את המשך קיומנו כעם בארץ הקודש בעזרת ד', אכי"ר.