סוכות בוועדה בכנסתערוץ הכנסת

ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון לענייני יו"ש התכנסה אתמול (שני) לדון בעניין מזבח יהושע בהר עיבל, שחולל בשבוע שעבר על ידי פלסטינים שציירו עליו דגל פלסטין, הבעירו בו צמיגים וריססו כתובות בערבית.

בפתח הדיון התייחס סוכות לקשר בין המלחמה להר עיבל: "בזמן מלחמת העולם הראשונה הרב קוק בדיוק נסע לאירופה ו"נתקע" בה. בזמן הזה הוא כתב מספר פסקאות שלימים נאספו בספר אורות תחת הכותרת "אורות המלחמה". בפסקה ו' מסביר הרב קוק ש"כל העמים מתפתחים, ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עמקיה". כלומר, מטרת המלחמה היא לאפשר לכל אומה להיזכר מה הוא האופי העמוק והשורשי שלה".

"המלחמה מגלה לנו מה הוא הדבר שבשבילו אנחנו מוכנים למות ולמסור את הנפש - וכשאנחנו מגלים מה הוא הדבר בשבילו אנחנו מוכנים למות – אנחנו בעצם נזכרים בדבר עמוק הרבה יותר – מה הוא הדבר בשבילו אנחנו מוכנים לחיות", הוסיף.

בהמשך ציין, כי "בחודשים האחרונים נזכר עם-ישראל במהותו הפנימית, בסגולה שלו, ובכך שהברכה-קללה שלו – 'הן עם לבדד ישכון' – עדיין לא סרה ממנו. נאלצנו לצאת אל הקרב, ואני מבקש להביע בשמי, ואני בטוח שגם בשם כל היושבים בחדר, את תודתי העמוקה לחיילי צה"ל ולמפקדיו, שפועלים כבר יותר מ100 ימים, לילה ויום, למען הגנת ארצנו. אני מצדיע בפני כל הנופלים, מחבק את כל הפצועים, ומתפלל להצלחת כל הלוחמים והעוזרים, בכל מקום שהם".

בהמשך עבר סוכות לדון בפרשיות השבוע: "בפרשיות השבוע אנחנו קוראים על יציאת מצרים. ליציאה זו היה כמובן יעד – ארץ ישראל. מיד בסיום חמשת חומשי התורה מגיעים בני ישראל ארצה, ויהושע, תלמידו של משה רבנו, הוא זה שמכניס אותם והולך לפניהם במלחמותיהם. קצת אחרי כניסתם לארץ, לאחר המלחמות הראשונות, אך לפני רוב שנות הלחימה על הארץ, מתקיים מעמד חשוב בהר עיבל".

הוא הביא את הפסוקים בספר יהושע המתארים את המזבח והסביר: "אנחנו למדים מהפסוקים הללו שהר עיבל הוא המקום בו מתגלה הברית עם ה'. זהו המקום אליו אנחנו חוזרים לפני שאנחנו נלחמים על הארץ שלנו. ולכן העיסוק שלנו היום במקום הזה כל כך חשוב ורלוונטי. אתמול ביקרתי בהר עיבל, ראיתי את המזבח מחולל ומבוזה. כך לא נוכל לנצח מלחמה. כמו שאמר יגאל אלון: 'עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל'. יהי רצון שנזכה לזכור את עברנו המפואר, לנצח את אויבינו, ולהתחזק בשמירת הברית בינינו לבין אלוהינו".