אבי הלוי לוין
אבי הלוי לויןצילום: עצמי

הם היו ראשי בני ישראל, גיבורי חיל, ייתכן שהם אף הובילו את בני ישראל בניצחונם כנגד עמלק כשנה קודם לכן. הם היו אנשים מוכרים ומקובלים על הציבור, וכעת ניתנה להם הבמה להציג את עמדתם בפני כל עדת בני ישראל.

באותו רגע מכריע בו הציבור כורה את אוזנו לדבריהם, הם קיבלו החלטה לערער את בטחון ישראל ביכולת לגבור על העם היושב בארץ. ייתכן שעשו זאת ממניעים אנוכיים - אולי חששו שמעמדם יתערער לאחר שבני ישראל יתיישבו בכל רחבי הארץ המובטחת. ושמא היה זה מתוך דאגה לטובת העם, שלדעתם לא מוכן עדיין לעבור מהמדבר בו הקב"ה דואג לכל צורכם לארץ שבה דרושה התעסקות רבה בצרכים הגשמיים. בין כך ובין כך, השורה התחתונה של דבריהם הייתה "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו" – אין ביכולתנו לנצח את יושבי הארץ.

אך הם לא הסתפקו רק במתן דעתם ה"מקצועית" באותו מעמד. הם הסתובבו כל אותו הלילה בין השבטים, ועשו עבודה רבה של פרופגנדה, וארגון תעמולה שלם, כדברי ר' יששכר טייכטל, עד אשר עלה בידם לשכנע את כל העדה שאין סיכוי לנצח, וסופם הוא ליפול בחרב בניסיון לכבוש את הארץ. ובכך הביאו שכל העם בכה בלילה ההוא.

בעקבות אותה בכיה של חינם הקב"ה קבע להם בכיה לדורות, ועד היום אנו נענשים על כך שעשרה אנשים, חשובים ככל שיהיו, הצליחו להמיס את לב העם. לדעת המהר"ל מפראג לולא חטא המרגלים עם ישראל מעולם לא היה יוצא לגלות, וייתכן אף שהגאולה השלמה היתה מתרחשת מיד עם הכניסה לארץ. אותו החטא עדיין מחכה לתיקון.

אלפי שנים אחר כך, עם ישראל שב לארצו כבר בפעם השלישית אחרי אין ספור תלאות ואסונות. ובאמצע מלחמה שבאה לאחר אסון קשה מנשוא שוב ניצבים אנשים מראשי בני ישראל המנסים להטיל מורך בלב העם. חלקם גיבורי חיל, חלקם אישים מוכרים ומקובלים על הציבור, והבמה ברשותם. ייתכן שהם עושים זאת מחשש שמעמדם יכול להיפגע בעקבות תוצאות המלחמה, ייתכן שהם מאמינים שזה לטובת עם ישראל.

הם טוענים שאין אפשרות לנצח את החמאס ואומרים שעלינו להיכנע. חלקם אף הגדילו לעשות וכבר הכריזו שהפסדנו במלחמה. אך הם אינם מסתפקים רק בהכרזות בעלמא, אלא עושים גם עבודה רבה של פרופגנדה, וארגון תעמולה שלם, כדי לשכנע אותנו שאין סיכוי לנצח.

כעת עם ישראל שוב מוצא את עצמו באותה סיטואציה, כמו אותו לילה ארור בו הצליחו המרגלים להמס את ליבנו רגע לפני הכניסה לארץ המובטחת. עומד בפנינו אותו המבחן - האם נשוב ונבכה בכיה של חינם, או שנתגבר ונתחזק בביטחון בצור ישראל וגואלו, ולא נשים ליבנו לדברי המורך של המרגלים בני דורנו.

אנו ניצבים כעת בפני הזדמנות נדירה לתקן את אותו החטא שבגינו עם ישראל סבל לאורך כל הדורות. אם נעמוד בניסיון ונצליח להתגבר על התעמולה שמנסה לייאש אותנו, ייתכן שנזכה סוף סוף לגאולה השלמה.