השר בצלאל סמוטריץ'
השר בצלאל סמוטריץ'צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

ברקע כינוס הקבינט המדיני בטחוני לאישור השנתי לגובה קיזוז כספי הטרור המשולמים על ידי הרשות הפלסטינית למשפחות המחבלים, שיגר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מכתב למתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, ובו ביקש לקבל את הנתונים ואת המנגנון החישוב לפיו מדווחים הכספים אותם משלמת הרשות הפלסטינית למשפחות המחבלים.

השר סמוטריץ' ציין כי בקרוב עתיד הקבינט לדון, על פי החוק, בסיכום הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור בשנה החולפת.

במכתבו טען סמוטריץ' כי יתכן והנתונים שסופקו לקבינט עד כה לא היו מדויקים, "זה המקום להעיר, כי הנתונים שהועברו עד כה, אינם מתכתבים עם נתוני עבר המשתקפים מתקציב הרשות הפלסטינית, מהם עלה כי סך הכספים המועברים מידי הרש"פ לתמיכה בטרור גבוהים יותר מהסכומים שאושרו בקבינט בשנים האחרונות".

"כך לדוגמה, במסמך רשמי של משרד האוצר הפלסטיני הסוקר את תקציב הרשות לשנת 2016, נראה כי תקציב הרשות לתמיכה במחבלים ובני משפחותיהם בשנת 2016 לבדה עמד על כ-1.1 מיליארד שקלים, כאשר שנה זו לא הייתה חריגה ביחס לשנים שקדמו לה", הוסיף השר.

עוד ציין כי "זאת ועוד, כבר בשנת 2019, עם ביצוע הוראות החוק לראשונה, הוקפאו כ-502 מיליון שקלים. זאת, על אף שכבר באותה השנה דווח בתקשורת הפלסטינית כי הרשות העבירה באותה שנה בזיקה לטרור 550 מיליון שקלים עבור תשלום משכורות למחבלים כלואים, ו-687 מיליון ₪ עבור תשלום למשפחות מחבלים שנהרגו. על כך יש להוסיף כי חוקי הרשות המעגנים את מנגנוני התשלום בזיקה לפועלות טרור לא התבטלו ואף הורחבו לאורך השנים".

"מעבר לכך, המתקפה על מדינת ישראל בשמחת תורה הביאה לגידול חסר תקדים במספר המחבלים שנהרגו או נכלאו. כך, מנתוני המשרד לביטחון לאומי, הן מרצועת עזה והן מיו"ש, מתחילת המבצע ועד לקראת סוף חודש דצמבר 2023 מספר האסירים הביטחוניים גדל ב-81% (גידול של 3,814 אסירים), וכן יש צפי לגידול נוסף במספר המחבלים שיתפסו ויאסרו בחודשים הקרובים. זאת, מבלי להתייחס להערכות המדברות על עשרות אלפי מחבלי חמאס שנהרגו מאז תחילת המלחמה, שלפי מדיניותה של הרשות יזכו את בני משפחותיהם בתמיכות כספיות בהתאם למנגנונים הקיימים", מדגיש שר האוצר.

הוא מציין כי "לאור כל זאת, הרי שיש לצפות שסכום הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור גבוה יותר מהנתונים שאושרו בקבינט בשנים עברו, והוא צפוי לגדול עוד יותר".

"על כן, לקראת הדיון החודש בקבינט ולצורך דיוק הנתונים והשוואתם לנתוני משרד האוצר, אבקש לקבל את המסמכים המעידים על אופן חישוב הסכום שהועבר בידי הרשות המצוי בזיקה לטרור. בהזדמנות זו אבקש להאיץ את הליך הגשת הדיווח לקבינט ולקיימו עוד החודש, כך שכבר בחודש ינואר יתבצע הקיזוז הנדרש לפי החוק. אבקש להבהיר, כי לא אוכל להעביר את כספי הסילוקין עבור חודש ינואר ללא אישור הסכום להקפאה בקבינט בהתאם להוראות החוק", סיכם סמוטריץ' את מכתבו.