מבקר המדינה אנגלמן והרמטכ"ל הלוי
מבקר המדינה אנגלמן והרמטכ"ל הלויצילומים: אוליביה פיטוסי, פלאש 90 ודובר צה"ל

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן שלח מכתב לרמטכ"ל הרצי הלי בו דחה את דרישתו להמתין עם חקירת המחדלים שאפשרו את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

"במסגרת עשרות הביקורות בהן פתחנו לאחרונה בנושאי "חרבות ברזל", כלל הגורמים הבכירים והגופים הממשלתיים הרלוונטיים עומדים לביקורת - החל מראש הממשלה, דרך דרג השרים והקבינט המדיני-ביטחוני וכלה במשרדי הממשלה והגופים הציבוריים. תכנית הביקורת כוללת את בדיקת הכשלים והסיבות לעומק המחדל, שקיימת חשיבות עליונה לבדיקתם. זוהי חובתנו הערכית כלפי אזרחי מדינת ישראל הזכאים לתשובות לשאלות הקשות שנלוו לכשל החמור בתולדות המדינה", כותב המבקר לרמטכ"ל.

הוא משיב לטיעונים שהעלה הלוי. "כפי ששבתי והצהרתי בעבר, לביקורת המדינה אין כל כוונה להפריע לצה"ל במאמץ המלחמתי. החל מהשבוע הראשון שלאחר ה-7.10 ועד היום, צוותי הביקורת במשרד מבקר המדינה קיימו עשרות רבות של סיורים בשטח תוך קיום מאות פגישות עם גורמים שונים. סיורים ופגישות אלו הובילו לגיבוש רשימה מפורטת של ליקויים וכשלים משמעותיים בנוגע לטיפול הממשלתי בעורף האזרחי. רשימת הכשלים הועברה בזמן אמת לראש הממשלה לצורך תיקון מיידי".

אנגלמן מוסיף כי "במשך התקופה הזו, הנחיתי את כלל צוותי הביקורת במשרד מבקר המדינה שלא לקיים סיורים בבסיסי צה"ל ופגישות עם גורמים בצה"ל על מנת שלא להסיט את הקשב של צה"ל מהמלחמה. יחד עם זאת, לאחר למעלה מ-100 ימי לחימה בהם צה"ל עבר לשלבי לחימה שונים, כפי שהצהירו גורמי צה"ל, הכשלים החמורים שהובילו לאירועי ה-7.10 מחייבים בדיקה עמוקה ונוקבת של ביקורת המדינה על כלל הדרגים - המדיני, הצבאי והאזרחי".

"כאמור, כל עוד הלחימה הייתה בעצימות הגבוהה ביותר נמנעתי מפתיחה בפועל של הביקורות במערכת הביטחון; תחת זאת הודעתי שהביקורות ייפתחו בהתאם להתפתחות המלחמה תוך התחשבות במצב המלחמה והתפתחויות עתידיות אפשריות", מדגיש מבקר המדינה.

לדבריו, "כחלק ממכתב פתיחת הביקורת שנשלח לצה"ל הודגש כי כל שנדרש מבחינת צוותי הביקורת בעת הזו הוא גישה למסמכים, כדי להיערך להמשך פעולות הביקורת. תהליך זהה נעשה באופן ענייני וסדור גם עם גופי ביטחון אחרים שאף הם מעורבים במלחמה, ללא מתן פומבי למעורבותם. אין כל סיבה ששיתוף פעולה זהה, שיודגש כי אינו מצריך הפניית הקשב מצד הדרג הלוחם, לא ייקבע גם עם צה"ל".

אנגלמן מוסיף גם כי "אין כוונה בעת הזו להיפגש עם גורמים בצה"ל הנמצאים בלחימה. שנית, מינוי צוות הבדיקה החיצוני על ידך מעיד על כך שאכן סברת כי צה"ל מסוגל להפנות קשב לבדיקת המחדלים בעת הזו. ההודעה על הפסקת עבודתו של צוות הבדיקה החיצוני מחדדת את חשיבות פעילותה של ביקורת המדינה כגוף אובייקטיבי חסר פניות אשר יבצע בדיקה עצמאית ובלתי תלויה וזאת מבלי שהגוף הנבדק יוכל לקבוע את סדרי פעולתו של הגוף הבודק אותו. לפיכך, ברור לכל כי אין להסתפק בכך שצה"ל יתחקר את עצמו על כשלים בהם היה מעורב".

"כפי ששבתי והבהרתי בשבועות האחרונים - אין חולק על חשיבותה ותרומתה של הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר המלחמה ולאירועים שהובילו למתקפת הטרור הרצחנית ב-7.10. עם הקמת ועדה חקירה, ייקבעו גבולות הגזרה ביחס לנושאים שייבדקו".

"אירועי הטבח ב-7.10 אינם דומים בשום צורה לאירועים ממערכות צבאיות קודמות ואין תקדים לכשלים שהובילו לאירועי ה-7.10. יובהר כי ליבת הביקורות על הדרג המדיני והצבאי אינה עוסקת בניהול מלחמת "חרבות ברזל" אלא בבחינת הכשלים שקדמו לה. בשל התארכותה של המלחמה בהשוואה למלחמות עבר, נקבעה מתכונת לפיה בשלב זה יומצאו לצוותי הביקורת המסמכים הנדרשים מצה"ל ומגורמי הביטחון האחרים, מבלי לקיים פגישות עם דרגים לוחמים בעת הזו. לצד זאת, יש חשיבות בקיומם של תחקירים ותהליכי הפקת לקחים בכלל הגופים, ובפרט בצה"ל, אך הם אינם באים להחליף את ביקורת המדינה. לאור האמור לעיל, הביקורת בצה"ל תתקיים בשים לב להתפתחות המלחמה, זאת במקביל לביצוע הביקורות על הדרג המדיני והאזרחי ועל הגופים הביטחוניים האחרים", סיכם המבקר.

אתמול פנה הרמטכ"ל במכתב למבקר המדינה וביקש למנוע את בדיקתו. "צה"ל בעיצומה של מלחמה רב זירתית מאתגרת וחסרת תקדים. התפתחותה של המלחמה תיקבע בחודשים הקרובים. לשם השגת יעדי המלחמה בזירות השונות ולשם שמירה על חיי הלוחמים, צה"ל יבצע תחקירים מבצעיים מקיפים כמתחייב, תוך מיקוד בלקחי הגנת הישובים ובאירועים בעלי השפעה ישירה על שדה הקרב", כתב הלוי.

הוא ציין במכתבו לאנגלמן "משרדך הבהיר כי בכוונתו לפתוח באופן מיידי בביקורת, שתעסוק בשורה ארוכה של נושאים רחבי היקף (תוך פירוט 33 נושאי ביקורת). עמדת על עיקרון לפיו הביקורת של משרדך תתבצע, כך שיתאפשר לצה"ל להתמקד בלחימה בעת הזו ולפעול עד לניצחון על האויב".

הלוי מזהיר כי "הביקורת במתכונת המתוכננת, תוך כדי הלחימה, עומדת בסתירה לעקרון שאותו הגדרת. היא תסיט את קשב המפקדים מהלחימה; היא תפגע ביכולת התחקור המבצעית ובאיכותו; והיא לא תאפשר את הפקת הלקחים ההכרחית לשם השגת יעדי המלחמה".

"לא בכדי, אין תקדים לקיום ביקורת במתכונת שהגדרת, בעת המלחמה. אדרבה, מבקר המדינה כבר קבע בעבר כי 'כאשר התותחים רועמים וכל עוד מבצע מתנהל, הביקורת ממתינה ולא מפריעה לניהולן'", הוסיף.

"צה"ל מברך על כל ביקורת, שיתף פעולה עם ביקורות המבקר בעבר וכך ימשיך לעשות. צה"ל דוגל בביקורת, פתיחות ושקיפות ורואה בהן ערך חשוב. כעת, צה"ל כולו ממוקד בלחימה והפעילות שמשרתת את הלחימה. התחקיר המבצעי והלמידה חייבים לקבל קדימות בהתאם. אבקש כי מועד תחילת הביקורת ייקבע באופן שיאפשר לצה"ל להקדיש את הקשב והמשאבים הראויים", מסכם הרמטכ"ל.