חרדים בירושלים
חרדים בירושליםצילום: Olivier Fitoussi/Flash90

מחקר שפורסם הבוקר (ראשון) בעיתון 'כלכליסט' מגלה כי שיעור התעסוקה של גברים ליטאיים ונשים חסידיות נמוך משמעותית משיעור העבודה של קבוצות אחרות בחברה החרדית.

לעומת זאת, על פי המחקר, 87% מהנשים החרדיות הצעירות עובדות, זהו נתון גבוה אפילו משיעור התעסוקה של נשים יהודיות לא חרדיות בגילאי העבודה העיקריים שעומד על 83%.

כמו כן, היישוב שבו ההכנסה הגבוהה ביותר למשפחה חרדית מעבודה הוא כפר חב"ד וההכנסה בו כפולה מזו של משפחה חרדית בצפת שבה ההכנסה הממוצעת הנמוכה ביותר.

הנתונים הללו מבוססים על מחקר של ד"ר איתן רגב והחוקרת יהודית מילצקי מהמכון החרדי למחקרי מדיניות בשם "איפה הגבינה? מפתחות לצמצום פערי תעסוקה ושכר בין הציבור החרדי למגזר הכללי".

המחקר פיתח אלגוריתם מבוסס למידת מכונה לניתוח הנתונים המינהליים של רשות המסים שאיפשר לחקור את שוק העבודה החרדי ברמת היישוב והזרם. בתגובה לנתונים אמר רגב כי "הניתוח חושף את השונות הגדולה במגזר החרדי ואת חוסר היעילות של מדיניות המתייחסת אליו כמקשה אחת".

לדבריו, המחקר יאפשר לקובעי מדיניות למקד משאבים באזורים שבהם שיעורי תעסוקה ורמות שכר נמוכים יותר.

הוא גם ציין כי "דו"חות מבוססי סקרי למ"ס שפורסמו לאחרונה על ידי משרדים ממשלתיים טענו בתוקף כי העלייה בתעסוקת הגברים החרדים היא בעיקר מנת חלקן של קבוצות הגיל המבוגרות (66-55), וכי בקרב הצעירים אין בשורה אמיתית".

לעומת זאת, "הנתונים המינהליים (המדויקים יותר) מראים באופן ברור כי הצעירים (בני 34-25) היו הכוח העיקרי המניע את מגמת העלייה בתעסוקת גברים חרדים בעשור וחצי האחרונים".