אבו מאזן
אבו מאזןצילום: רויטרס

ממשלת הרשות הפלסטינית אישרה (שני) את השקת השלב החדש של תוכנית הרפורמה המשפטית, המנהלית, הביטחונית והפיננסית.

על פי הנחיות יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, הממשלה הפלסטינית פועלת ליישם תוכנית רפורמה שהועברה למספר מדינות והיא מתמקדת בחיזוק מערכת המשפט, מינוי מושלים חדשים, עריכת שינויים מהותיים במשרד הבריאות ומתן ביטוח רפואי לכל התושבים, שיפור השירות לציבור, אישור חוקים חדשים לשיפור הניהול הפיננסי של הממשלה והגדלת מספר מקומות העבודה, מאבק בפשיעה, תמיכה במוסדות החברה האזרחית, העיתונות ועוד.

ראש הממשלה הפלסטיני, מוחמד אשתייה, הדגיש את חשיבות עריכת בחירות כלליות כולל במזרח ירושלים כאשר הנסיבות יאפשרו זאת, וכל הארגונים יוכלו להשתתף בבחירות האלה.

הממשלה האמריקני מעוניין בהעברת השליטה ברצועת עזה לרשות הפלסטינית לאחר שזו תעבור רפורמה כוללת, ונראה תוכנית הרפורמה שאישרה הממשלה הפלסטינית קשורה ללחצים האמריקניים בעניין זה.

בישיבתה השבועית, שנערכה ברמאללה החליטה הממשלה גם להמשיך בתוכנית התמיכה בעמידה האיתנה של התושבים הפלסטינים באזורים הנתונים לסכנת "קולוניזציה" ולהסמיך את המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים לספק שירותים חיוניים לאזורים אלה ולתאם את פעילותם עם הגורמים התורמים.

כמו כן, החליטה הממשלה הפלסטינית על העברת סיוע לרצועת עזה ועל המשך עבודת משרדי הממשלה ברצועת עזה לשם מתן סיוע הומניטרי לתושבים.