חיילים בני ישיבות
חיילים בני ישיבותפלאש 90

בעקבות המלחמה, הוחלט במערכת הביטחון כי יוקדם גיוס לכ-1,300 חניכי מכינות קדם צבאיות, גופי שנת שירות ותלמידי ישיבות למרץ 2024.

מטרת המתווה לחזק את היחידות הלוחמות לאור צרכי הלחימה. היקף ההקדמות יחולק באופן מאוזן בין הגופים השונים, בהתאם לגודלם ובמטרה לצמצם את הפגיעה בגופים ובמועמדים לשירות ביטחון.

במערכת הביטחון אומרים כי המערכת "מוקירה את מערך המכינות, שנות השירות והישיבות, ואת תרומתן הרבה לצה"ל, ליחידות הלוחמות ולתפקידי הפיקוד והקצונה. ברקע המלחמה, היקף הנפגעים והצורך למלא את השורות ולהרחיב מסגרות לוחמות, עלה בצה"ל צורך מבצעי להגדלת מחזור הגיוס הקרוב (מחזור מרץ)".

"אגף כח האדם בצה"ל והאגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון קיימו בשבועות האחרונים שיח עם כלל הגופים הקדם הצבאיים על מנת להגיע להסכמות ותאום, שימזערו את הפגיעה".

על פי המתווה, צה"ל יקדים את שירותם של כ-1,300 צעירים ויעשה זאת באופן מאוזן בין המסלולים השונים, בהתחשב בין היתר במהותם, באופיים ובאורכם.

הקדמת הגיוס מתוכננת להתבצע באופן הבא:

כ-850 חניכים מהמכינות הקדם צבאיות וממסלולי שנת השירות ועוד כ-450 מקרב תלמידי הישיבות, זאת באופן יחסי לגודלם של המסלולים השונים, ובדגש על מי שהיו עתידים להתגייס בשנת 2024.

עוד הוחלט כי ככלל לא יוקדם הגיוס לצעירים שפונו מבתיהם עקב המלחמה.

בבסיס המתווה עומדות שתי מטרות עיקריות: מימוש הצורך המבצעי של צה"ל ושותפות של כל המסלולים במאמץ המלחמתי, זאת תוך המשך הפעילות התקינה של מסגרות אלה.

בנוסף, משרד הביטחון יפעל על מנת שלא יפגעו כלכלית מהקדמת הגיוס במידת האפשר.

במשרד הביטחון ובצה"ל אמרו כי הם "מודים לכלל השותפים - המכינות, הישיבות ותנועות וארגוני הנוער המשלחים לשנת השירות, על ההבנה וההירתמות בעת לחימה ועל הנכונות לשאת בנטל במשותף".

"אנו רואים חשיבות רבה בקיומם של מסלולים אלה ובתרומתם הרבה לצה"ל ולחברה הישראלית. נמשיך לתמוך בהם ולהרחיב אותם גם בשנים הבאות".