הרב ד"ר עידו פכטר
הרב ד"ר עידו פכטרצילום: ערוץ 7

בימים האחרונים עולה מחדש סוגיית ההתיישבות בחבל עזה. אני רוצה כאן להשאיר את המחלוקת הפוליטית על ההתנתקות, כמו גם את היחס להתיישבות בכלל, בצד.

אני גם רוצה להשאיר את שאלת הביטחון ואת מעמדנו בעולם בצד, ולדון בנושא יחסנו לאחיזה בשטחי ארץ ישראל באופן עקרוני.

אי אפשר לנתק בין עם ישראל ובין ארץ ישראל. ראשית יצירתו של עם ישראל, בימי אברהם, נכרכה עם הארץ שאליו עליו ללכת. ואמנם, לאורך חייו הוא זוכה להבטחה כפולה מצד אלוהים: האחת על הזרע (יצירתו של עם) והשנייה על הארץ (האחיזה בארץ ישראל). ההבנה היא שכדי לכונן עם מובחן, שיוכל להוות ברכה לכלל האנושות, צריך שתהיה לו חלקת ארץ מיוחדת, שבה יוכל להתקיים באופן ריבוני ועצמאי ולבטא את ייחודו. חלקת ארץ זו היא ארץ ישראל, אשר איננה מהווה תוספת חיצונית לזהותו של עם ישראל אלא חלק מבניין זהותו.

ואולם, יש להיזהר לא להוציא את הזיקה העמוקה של עם ישראל אל ארץ ישראל מהקשרה הנכון. חרף נחיצותה של הארץ בבניין זהותו של עם ישראל, היישוב הריאלי בה לא היה תנאי הכרחי לקיומו. אלוהים בחר באברהם עוד בהיותו בחרן, בחוץ לארץ, ושלח אותו אל הארץ. גם לאחר שהגיעה אליה, אברהם ירד למצרים בשנות הרעב ולאחר מכן לגרר. יעקב ירד אף הוא לחרן ושם הקים את משפחתו, שהפכה לעם ישראל. לאחר מכן ירד למצרים, ושם עלה משה לגדולה. את התורה קיבלנו בחוץ לארץ, בהר סיני, ואף התורה מסתיימת בחוץ לארץ, בערבות מואב. גם לאורך ההיסטוריה, את רוב שנותיו עשה עם ישראל מחוץ לארצו, ושם גם זכה למיטב היצירות הרוחניות שלו.

מכאן שעם ישראל איננו "ילידי" במובן המודרני של המילה. בניגוד לאמור בפתח מגילת העצמאות, לא "בארץ ישראל קם העם היהודי" כי אם במצרים, בחוץ לארץ. ארץ ישראל לא היתה המולדת שלנו אלא ארץ של הבטחה, שאליה עלינו לשאוף. תפיסה זו היא שגרמה לנו לשרוד בעם, גם לאורך אלפי שנים בהן היינו מחוץ לארצנו. תמיד שאפנו לשוב לארץ, וחלום זה הוא שהחזיק אותנו נבדלים מסביבתנו על אף נאמנותנו למדינות בהן שכנו.

המסקנה העולה מכאן היא שארץ ישראל איננה מחוללת את הזהות שלנו אלא היא הביטוי שלה. במשולש הערכי – עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, יש סדר לדברים. אנו קודם כל עם מגובש, עם גורל משותף. לאחר מכן יש לנו רעיון, חזון ורוח, המבוטאים בתורה. ורק כאשר אנו משיגים את שני הגורמים הללו, אנו יכולים לבקש את הגשמתם בארץ ישראל. זהו שורש המחלוקת שלנו עם הפלסטינים. בעוד הפלסטינים תופסים עצמם כילידי הארץ ומתוקף כך מגדירים את עצמם כעם, אנחנו, היהודים, תופסים עצמנו כעם, ורק מתוקף כך תובעים לעצמנו את הישיבה בארץ. הם רוצים חלקת אדמה. אנחנו רוצים מדינה עצמאית.

זו הבחנה חשובה שאסור שתבלבל אותנו. אחיזה בשטחי ארץ ישראל היא חיונית למפעל הציוני, וגם מצווה לדעת הרמב"ן. אבל בלא שעם ישראל יעמוד מאחוריה היא עלולה להפוך עבורנו לרועץ, לגרום לפילוג ולשסע. וזו אמנם היתה תכליתה המרכזית של התנועה הציונית מראשיתה: שחרורו של עם ישראל. אלא שכדי לשחרר את עם ישראל היה צריך את ארץ ישראל. שחרור הארץ היה אמצעי וביטוי לשחרור העם ולא מטרה בפני עצמה.

מכאן, שעלינו להיות זהירים במלחמתנו כעת ברצועת עזה. מטרתנו הראשית בכל מלחמותינו היא שחרור עם ישראל והגנתו. על כך אנו נלחמים. אם לאחר השגת מטרה זו עם ישראל יחליט גם ליישב חלקי ארץ ולהקים מחדש יישובים בחבל עזה, זוהי זכותו, אבל כעת צריך להיזהר מלהצהיר על כך ולחגוג זאת. עם ישראל קודם מבחינה ערכית לארץ ישראל, ואסור לעשות דברים שיפגעו בלכידותו ויעוררו מחלוקת בתוכו. תפקידנו כעת הוא לקומם מחדש את רוחו ובטחונו של העם, שנפגעו קשות. את מסענו אל הארץ נמשיך לאחר מכן.

הכותב הוא, ראש תחום רבנים וקהילות ב'נאמני תורה ועבודה'