רבני תורת הארץ הטובה
רבני תורת הארץ הטובהצילום: רפי פריימן

בכירי הרבנים בציונות הדתית המאוגדים תחת ארגון 'תורת הארץ הטובה' נדרשו לשאלת העסקת פועלים פלסטינים וקבעו באופן נחרץ כי אין להכניס פועלים העלולים לסכן את הסביבה בה הם עובדים.

הרבנים הבהירו כי "עקרונית ע"פ ההלכה, תמיד יש להעדיף לקנות מאחינו היהודים ולהעסיק עובדים יהודים".

מאחר ועובדים יהודים, משכורתם יקרה יותר, פסקו הרבנים כי "בשעת הצורך בוודאי שניתן להשתמש בכספי מעשר כספים, כדי לגשר על הפער בין עלות פועל יהודי לפועל זר".

בין הרבנים שחתמו על הפסיקה, הרב יעקב אריאל, הרב דב ליאור, הרב אליקים לבנון, הרב שמואל אליהו, הרב אור כהן, הרב דוד חי הכהן, הרב מרדכי נגרי, הרב יוסף ארציאל ועוד.

הרבנים הוסיפו כי "בכל מקום בו יש חשש, אפילו רחוק, לפיקוח נפש, יש לנהוג זהירות יתירה ואין להביא בחשבון שיקולים כספיים, כנאמר בתורה, 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'. על כן, אין להכניס פועלים העלולים לסכן את הסביבה בה הם עובדים".

עוד הבהירו הרבנים כי ניתן גם לשלם מכספי מעשרות כדי לגשר על הפער בין עלות העסקת עובדים שאינם מסוכנים (גם אם אינם יהודים) לעובדים זולים העלולים לסכן את סביבתם".

הרבנים הוסיפו כי "אין לכפות על תושבי יו"ש להכניס פועלים המסכנים את חייהם! השוויון הקיים מצידם בחובות ובמסירות במלחמה, מחייב גם שוויון אמיתי בביטחונם האישי של המתיישבים".

לסיום פנו בקריאה: "אנו פונים לראש הממשלה, לשר הבטחון ולכל איש ציבור, לפעול במהירות וביעילות כדי למנוע את אפליית תושבי יו"ש, לעומת שאר אזרחי מדינתנו".