כיפות
כיפותצילום: istock

האזכור הראשוני לעניין ניתן למצוא בסיפורים המופיעים בתלמוד במסכת שבת ובמסכת קידושין, שם נראה שהלבישה היתה נחלתם של בודדים, והיוותה סימן ליראת שמים.

חבישת הכיפה במשך כל היום הסכמת רוב הפוסקים שזה רק מנהג חסידות ולא חובה אמיתית, אבל בזמן תפילה וברכות רובם מסכימים שזו כבר חובה גמורה, וכנראה שזה כן היה הנוהג מתקופות קדומות.

הט"ז כתב שכיום השתנה המצב וכיסוי ראש נעשה לחובה גמורה, כדי להתבדל מהגויים שהיו מגלים את ראשם, חיוב אשר נלמד מהפסוק "ובחוקתיהם לא תלכו".

ההתבדלות הזאת היא שנותנת תוקף והמשכיות לעם ולאורחות חייו.

האזינו: