ח"כ אייכלר
ח"כ אייכלרצילום: ערוץ כנסת

ועדת העבודה והרווחה בראשות ח"כ ישראל אייכלר קיימה דיון מיוחד על האופציות לתעסוקת חרדים עבור אלו שיצאו לשוק התעסוקה.

"אני לא מדבר על שכר מינימום, כי זה שכר רעב. אנחנו רוצים שתהיה אופציה לתעסוקה מעל שכר המינימום", אמר אייכלר בפתח הדיון.

"יש מגוון תכניות הכשרה במשרדים, עשרות מיליונים מתוקצבים לכך, אבל אין ניצול משאבים ומקסום של התכניות השונות. אין התגייסות מספקת של כניסה לשוק העבודה. כוועדת עבודה אנחנו מנסים לברר מה מונע מאנשים להשתלב בעבודה קבועה, ומה אפשר לתקן כדי להביא לכניסה רחבה יותר לשוק העבודה".

נציגי 'המכלול' המתמחים בתעסוקת חרדים הסבירו: "לא חסרים חרדים בעולם התעסוקה. מי שרוצה לעבוד יש עבודה, אבל היא בשכר נמוך. אין עבודה איכותית. דורשים תארים גם כשלא צריך לשם ביצוע העבודה, במקרים מסוימים כששכנענו לוותר על תארים אקדמאים, זו הייתה הצלחה. הם השתלבו והתקדמו".

אייכלר הזכיר, "ניסיתי בעבר להעביר חוק שלא ידרשו תואר שלא נידרש לביצוע העבודה. מי שהיה אז שר האוצר דרש להוריד את זה מסדר היום. הוא הבטיח לנו להכיר בלימודים תורניים כתואר אקווילנטי עבור תארים שאינם נדרשים לגוף העבודה. אך עד היום לא תוקן העוול הזה".

במהלך הדיון הוצגו נתונים לפיהם המדינה השקיעה כ 200 מיליון ₪ למסלולים להכשרה. אבל המשאבים לא הגיעו לעובדים, והנושא לא נוהל כפי שצריך משים שאין איגום משאבים הפזורים במשרדי הממשלה. הוועדה מתחה ביקורת חריפה על התוצאות הבלתי משביעות רצון.

אייכלר אמר בסיכום הדיון כי "עולה מן הדיון שיש צורך בגורם מתכלל שימקסם את ניצול המשאבים לטובת העובד, ויידע את הציבור אודות תכניות ומענקים. כמו כן, חשוב להנגיש את התעסוקה לעובדים ולדאוג למלגות קיום לאנשים שמגיעים לרכוש מיומנות לצורך פרנסה.

"נבקש ממשרד הכלכלה לדווח לוועדה על התקדמות התכנית החדשה ועל דרכים שגובשו לצורך עיגום משאבים, רעיונות לקידום תעסוקה, הכשרה והכנות. כאשר יגיעו הנתונים על התקדמות בתיקון הכשלים נקיים דיונים נוספים לעידוד תעסוקה במגזרים החסומים למשרות שמעל לשכר המינימום".