Modi'in Ilit
Modi'in Ilitצילום: פלאש 90

תושבי שכונות חרדיות ממודיעין עילית התריעו על סכנת מעבירי המים במנהרות הניקוז.

מי שחשף את התופעה הוא ח"כ יוסף טייב שהגיש הצעה דחופה בנושא: "שכונות נאות-הפסגה וחפציבה במודיעין עילית חשופות למסתננים מבילעין עקב פתיחת החסמים במנהרות הבטון".

בדברי ההסבר להצעתו הוא תיאר את התופעה המסוכנת. "בין השכונות נאות-הפסגה וחפציבה לבין היישוב בילעין ישנן מנהרות רחבות מבטון המשמשות לניקוז. כדי למנוע הסתננות גנבים או מחבלים הונחו מצד העיר בטונדות ומכיוון בילעין הוצבו רשתות. אלו ואלו הוסרו לאחרונה, ככל הנראה בידיעת הצבא ומנהלת קו התפר האחראים לשלום ביטחון תושבי מודיעין עילית והמצב כרגע הוא שהמעבר פרוץ".

"גם אופנוע יכול לעבור במנהרות הללו. עובדה זו כבר גררה גל גניבות, והחשש הוא ח"ו גם ממפגע ביטחוני", מציין טייב.

בתשובה בכתב, צה"ל לא רק אישר את הפרטים אלא העיד שהוא זה שמסיר את הרשתות הקיימות מהצד הפלשתיני של המנהרות.

"בימי גשם מפעילה המנהלת נוהל לפתיחת הסבכות (כלומר הרשתות) למניעה של קריסת המכשול כתוצאה מכמויות המים הגדולות שעוברות במעברים שתחתיו. נוהל זה נקרא נוהל סערה במסגרתו אנו מצמצמים עד למינימום את פרק הזמן הדרוש לפתיחת הסבכה במעבר המים".

בתשובה מציינים בצבא ובמנהלת גבולות התפר כי מעבירי המים היו פרוצים לחלוטין מתאריך 25 לחודש ינואר ועד 4 לפברואר. עוד טוען הצבא כי כל פתיחת סבכה מתואמת מול החטיבה המרחבית, ומוסיף שעל ביטחון הפנים במודיעין עילית אחראית המשטרה ולא הצבא.

אתמול הסיר טייב את ההצעה מסדר היום לבקשת לשכת שר הביטחון יואב גלנט, לאחר התחייבות לטפל ולתקן את הבעיה.