יצחק עמית
יצחק עמיתצילום: Yonatan Sindel/Flash90

שופטי בג"ץ יצחק עמית, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ דחו פה אחת עתירה שדרשה להכניס חמץ לבסיסי צה"ל.

הם קבעו שהפגיעה בזכויות החיילים המעוניינים לאכול חמץ מצומצמת כיוון שמדובר בימים בודדים בשנה - מול החובה לספק מזון כשר לכל החיילים.

העתירה הוגשה בסוף שנת 2021 על ידי עמותת הפורום החילוני, עמותת חדו"ש (לחופש, דת ושוויון) והורים לצעירים שאינם שומרי כשרות המשרתים בשירות סדיר בצה"ל.

בפסק הדין נכתב כי באשר ל"שאלה המרכזית שהתעוררה בעתירה היא האם האיסור על צריכת חמץ במהלך חג הפסח בכל שטחי בסיסי צה"ל, להבדיל מאזורים שנועדו להכנת מזון ולהגשתו בלבד – פוגע באופן שאינו חוקתי בזכויות החיילים המעוניינים לצרוך חמץ בפסח. בית המשפט העליון דחה את העתירה פה אחד וקבע כי אין להתערב בפקודות הצבא לעניין צריכת חמץ בבסיסי צה"ל במהלך ימי החג".

עוד נקבע כי "מדובר בפגיעה בעוצמה נמוכה יחסית, למשך ימים בודדים בשנה, ובמסגרת השירות הצבאי שמטבעו כרוך בשלילת חירויות נרחבת. אף ציבור החיילים הנפגע מההגבלה מצומצם באופן יחסי, שכן שחיילים רבים יוצאים לחופשת חג או רשאים לצאת מבסיסם במהלך היום, ואחרים נמנעים ממילא מלאכול חמץ בבסיס מטעמים שונים".

בשל כך נקבע כי "אל מול פגיעה מתוחמת זו עומד אינטרס ציבורי חשוב – עמידת צה"ל בחובתו לספק מזון כשר לחייליו בחג הפסח ושמירה על הלכידות היחידתית. נמצא שיש לקבל את עמדת צה"ל כי האיסור על הכנסת חמץ דרוש לשם קביעת כשרות המזון המוגש בצה"ל במהלך החג, ועל מנת שלא להקשות על חיילים שומרי מצוות לשהות בחדרי מגורים עם חיילים המחזיקים ברשותם חמץ, ובכך לפגוע בשגרת החיים התקינה ביחידות במהלך החג ובלכידות הצבאית".

ארגון תורת לחימה הגיב "צה"ל הוא צבא יהודי בו נחגג חג הפסח באידיליה ובאחדות גבוהה מיום הקמתו. בימים אלו של מלחמת קיום בה עוסק צה"ל, אל מול אויב רצחני שפגע ביהודים רק משום היותם יהודים, גורמי קיצון אנטי-דתיים ולא רלוונטים עתירי ממון זר, נבלמים בש.ג. של מחנות צה"ל והשפעתם המזיקה נחלשת".

"אין ספק כי המהלך הפרלמנטרי הנחוש, הציב לבג"ץ קו אדום והשפיע על החלטתם שלא להתערב הפעם בצביונו של צה"ל. נמשיך בע"ה לעמוד על המשמר - למען צה"ל כצבא יהודי מנצח".

תנועת נאמני תורה ועבודה הגיבה "אנו מברכים על פסיקת בג"צ, שהכריע להשאיר את הטיפול בסוגיית החמץ בבסיסי צה"ל בפסח בידי צה"ל. אנו מתנגדים לחיטוט בתיקים על מנת לאתר חמץ ומברכים על הבהרת צה"ל כי ההנחיות אינן כוללות הנחיה לחיטוט ובדיקה בתיקים האישיים וכי אין מטרה כזו.

הצבא מסתדר היטב בסוגיות הכשרות השונות. הפקודות, כפי שנקבעו עד היום, איפשרו הסדרה ושמירה על אופיו של צה"ל כצבאה של מדינה יהודית ודמוקרטית. אנו סומכים על הרבנות הצבאית וכלל הגורמים הנוגעים בדבר שיעשו את המיטב לרווחת החיילים. על הצדדים כולם להימנע מלהכניס אל הצבא מלחמות דת שאינן מועילות לאף צד ועלולות להחליש את צה"ל".

בארגון חותם הגיבו לפסק הדין ואמרו: "צה"ל הוא צבאה של המדינה היהודית, צבא יהודי שומר על קדושת חג הפסח בו נהיינו לעם, צבא יהודי פועל לפי מוסר יהודי. המראות והקולות העולים משדה הקרב בעזה ומהלוחמים בשטח ברורים וחדים - הרוח היהודית היא מקור הכוח של החיילים בדרך לניצחון. עתירה מופרכת זו היא נקודת שפל חדשה אליה הגיע השמאל הפרוגרסיבי הרדיקלי – מנותק מצה"ל, מנותק ממסורת ישראל, תלוש מכל סממן יהודי, מיעוט מבוטל והזוי. עם ישראל ימשיך להכות בכל אויביו עד הניצחון המוחלט מכוח הרוח היהודית המפעמת בו. חיילי ישראל מחוברים באופן עמוק לרוח היהודית, למול ארגוני השמאל המייצגים מיעוט זניח ההולך ונעלם".