המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר גיל לימון
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר גיל לימוןצילום: גדעון שרון

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, שלח הערב (שני) מכתב למנכ"ל משרד ראש הממשלה, יוסי שלי, ובו הודיע על פיקוח שיחול מעתה על היקף וסוג ההוצאות הנדרשות לתפעול המעון הרשמי והפרטי של ראש הממשלה.

הפיקוח על ההוצאות יבוצע כעת, בניגוד למצב לפיו ההוצאות אושרו, רק על ידי מנכ"ל המשרד.

לימון ציין את דוח מבקר המדינה על הוצאות מעונות ראש הממשלה משנת 2015 וכתב: "על הוצאות מעונות ראש הממשלה חולשות 'נורמות-על' שעניינן התנהלות ציבורית ראויה, מידתיות, סבירות, חיסכון ויעילות בשימוש של נבחרי ציבור בכספי הציבור. זאת, בין שלגבי הוצאה מסוימת נקבע הסדר מפורש ובין שהיא נעשית על בסיס הסדר כללי, ואף בהיעדר הסדר. לגבי הוצאות אלה יש לפעול בשקיפות וברגישות ציבורית שיבטיחו את אמון הציבור בנבחריו".

"מימון ממשלתי להוצאות של רעיית ראש הממשלה (לרבות הוצאות אירוח ותיעוד) אפשרי אך ורק מקום שבו השתתפותה באירוע נלווית להשתתפותו של ראש הממשלה עצמו או כאשר הדבר נעשה כחלק מתפקידו של ראש הממשלה. מנגד, ההחלטה לא מעניקה מעמד עצמאי לרעיית ראש הממשלה, ולא ניתן לממן מכוחה הוצאות אחרות", הוסיף לימון.