כהן אצל הרב לנדו
כהן אצל הרב לנדוצילום: באדיבות המצלם

לקראת מערכת הבחירות ראש הישיבה הליטאי בן ה-93 הרב דב לנדו שיגר מכתב לרבני הקהילות בבני ברק בו קרא להם לדרבן מצביעים לטובת התנועה.

“בוודאי חובה גמורה לפעול ולסייע ולעורר אודות חשיבות חובת ההצבעה לרשימת יראי השם ‘דגל’, שזו חובת השתדלותנו בזה למען קיום התורה והיהדות מכל הבחינות", כתב במכתבו.

בדבריו קרא להתגייס לפעילות לחיזוק התנועה. “וצריך לדעת כי היחלשות במספר המצביעים עלול חלילה להזיק מכל הבחינות, ואדרבה תוספת מצביעים תגרום לקידוש שם שמים ויסייע רבות למען התורה ולומדיה בכל המובנים.

“ויש לפעול ולהפעיל בדבר להזדרז ולזרז אחרים ללכת ולהצביע לרשימה הנ”ל, והשם יהי’ בעזרנו”.

בהמשך התייחס להשפעת ההצבעה בבני ברק לטובת דגל התורה. “כי על זה מבוסס כל קיום משמרת התורה והיהדות בטהרתה ובאמיתת צביונה בעירנו”, כתב.