יוקר המחיה, עליית מחירים
יוקר המחיה, עליית מחיריםצילום: IStock

בשנים עשר החודשים האחרונים, ינואר 2024 לעומת ינואר 2023, עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.6%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: שונות ב-0.7%, בריאות ב-0.6% וסעיפי מזון ודיור שעלו ב-0.2%, כל אחד.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה ותרבות ובידור שירדו ב-1.0%, כל אחד, ירקות ופירות ב-0.5% ותחבורה ב-0.4%.

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.7% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 3.2%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש ינואר 2024 ב-0.3% והגיע ל-130.2 נקודות לעומת 129.8 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-0.4%.

ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-1.1% בשל העליה במחירי המדד ללא שכר עבודה ב-0.8% ובמחירי שכר העבודה ב-1.5%.

מדד מחירי חומרים ומוצרים עלה בחודש ינואר 2024 ב-0.5%. מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי מדרגות (ב-5.3%), שיש (ב-4.9%), מחיצות מתועשות (ב-3.1%), ברזל לבנייה (ב-2.3%) ועץ לבנייה (ב-1.7%).

לעומת זאת, ירדו מחירי מלט (ב-3.7%), רשתות ברזל (ב-1.9%) וחומרים ומוצרים שונים (ב-1.3%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.2% בחודש ינואר 2024.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.2% בחודש ינואר 2024 בהשוואה לחודש דצמבר 2023 והגיע לרמה של 121.9 נקודות לעומת 121.6 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

המדד ללא דלקים עלה ב-0.7% בחודש ינואר 2024 בהשוואה לחודש דצמבר 2023 והגיע לרמה של 115.6 נקודות לעומת 114.8 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-1.0%, והמדד ללא דלקים עלה ב-1.4%.

החודש עלו מחירי מוצרי מתכת (ב-3.7%), מוצרי טבק (ב-3.7%), תרופות לבני אדם ולשימוש וטרינרי (ב-2.6%), עיבוד של מוצרי עור ואביזרים נלווים (ב-2.4%), מוצרי מזון (ב-1.4%), ציוד חשמלי (ב-1.1%) וכלי רכב מנועיים ונגררים (ב-1.0%). לעומת זאת, ירדו מחירי מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (ב-1.0%), מוצרי גומי ופלסטיק (ב-1.1%), מוצרי נפט מזוקק (ב-2.9%) ומוצרי הלבשה (ב-4.9%).

שינוי במחירי שוק הדירות: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר – דצמבר 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר - נובמבר 2023, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.7%.

בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.3%-), צפון (1.9%), חיפה (1.2%), מרכז (1.6%), תל אביב (0.0%) ודרום (0.8%).

מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.9%. בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר – דצמבר 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר– דצמבר 2022 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-1.4%.

בפילוח לפי מחוזות נמצאו ירידות מחירים במחוזות: תל-אביב (4.4%), ירושלים (1.3%), מרכז (0.8%) ודרום (0.1%). לעומת זאת, עליות מחירים נמצאו במחזות: צפון (3.3%) וחיפה (0.3%).

(3) מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-2.7%.

ברבעון הרביעי של שנת 2023 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 2,153.4 אלפי ₪, עלייה של 2.3% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון הקודם (2,104.7 אלפי ₪).