בחורי ישיבה חרדים.
בחורי ישיבה חרדים.צילום: Nati Shohat/FLASH90

בחורי ישיבה רבים נוהגים להישאר ערים ביום חמישי בלילה וללמוד תורה מתוך הבנה שניתן 'להשלים' שעות שינה במהלך ימי שישי ושבת.

אחד המשגיחים פנה לפוסק החרדי הרב יצחק זילברשטיין וביקש ממנו לחוות את דעתו את הנוהג האמור.

הרב זילברשטיין הדף את הנוהג וטען כי הדבר גורם לריפיון בסדרי הלימוד ביום שאחרי ואף בשבת ולפיכך אין מקום למנהג הרווח.

"החפץ חיים זי"ע ועוד גדולי ישראל הזהירו שבחור ישיבה צריך להקפיד לישון בזמן שינה, לאכול בשעת אכילה, ובשאר השעות ללמוד, לפי שזה הוא הסוד להצלחת לימוד התורה".

לדבריו, "זוהי דרכו של היצר הרע, לומר לאדם 'היום אל תאכל, אלא תלמד שתים עשרה שעות ברציפות', או 'היום אל תלך לישון, אלא תלמד כל הלילה', ואין זה אלא מעשה יצר הרע, אשר זומם להחליש את כוחו של האדם ולהתישו, צריך שיהיה לו לאדם סדר יום".

בדבריו הוסיף וסיפר כי "כפי שהעידו על החפץ חיים זי"ע שהיה נוהג להיכנס בעצמו לבית המדרש של הישיבה בכל ערב, והיה מכבה את האור, כדי שילכו כולם לישון בזמן, זה הסוד של הצלחת התורה, כאשר אדם הולך לישון בזמן, הרי הוא קם עירני ומלא מרץ, וביכולתו ללמוד היטב ולעיין בתורה כדבעי. רק יזהר שלא לדבר ולשוחח באמצע הלימוד בשום אופן, רק ללמוד ברציפות וזה סוד ההצלחה".

עוד סיפר: "וזכיתי לראות הרבה גדולי ישראל, ביניהם מרן הרב אברמסקי זצ"ל, מו"ח מרן הרב אלישיב זצ"ל, מרן בעל ה'קהילות יעקב' זצ"ל, וגיסי הגר"ח קניבסקי זצ"ל, והצד השוה של כולם, שהקפידו מאוד על סדריהם, וכן מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל מעולם לא עשה "משמר", ואפילו בליל שבועות, הוא הרגיש שאם יעשה "משמר", זה יפגע לו בסדרי הלימוד, ולא עשה משמר".

המסקנה העולה מדברי הרב זילברשטיין, כי ראוי לו לבחור להיצמד לסדרי הישיבה המסודרים אותם סדרו לנו רבותינו גדולי ישראל, לאכול בזמן האוכל, לישון בזמן השינה, וללמוד בזמן הלימוד, וזה סוד ההצלחה.