אילוסטרציה
אילוסטרציהiStock

במסגרת החקיקה הנלוות לתקציב המדינה הנוסף, דנה ועדת הכספים בהצעת החוק המבקשת להפוך את שיעורי המס הנגבה על מס רכישה על דירה שנייה להוראת קבע, וכן בהצעת החוק המבקשת לקבוע חובת דיווח על הכנסה משכר דירה, ולבטל את הצמדת תקרת הפטור מתשלום מס על הכנסה זו למדד.

גורמים בשוק הנדל"ן שנכחו בוועדה וחברי הוועדה הביעו ספקות לגבי עמדת האוצר כי הותרת שיעור מס גבוה על רכישת דירה יסייע לרוכשי דירה ראשונה, וציינו את המחסור הגדול בדירות. חברי הכנסת הציעו כי הוראת השעה תוארך ובהמשך תבחן שוב

בנוסף, התנגדו חברי הכנסת לקבוע חובת דיווח על כלל המשכירים, כולל אלה שאינם חייבים בתשלום מס, וציינו כי צעד כזה מצייר את כולם כ"גנבים".

עוד טענו חברי הכנסת כי צעד זה יביא לגלגול עלויות שכר דירה על המשכירים.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "הבאתם את החקיקה הזו בחוק ההסדרים האחרון, הרכב הוועדה נותר כשהיה ואני עומד על עמדתי".