הכנס במלון רמדה
הכנס במלון רמדהצילום: איציק ו.

ראש הישיבה הליטאי הישיש הרב צבי מאיר ברגמן טען היום (ג') כי הצלת עם ישראל תראה אור "רק על ידי לימוד התורה", כלשונו.

את הדברים אמר במהלך נאומו באולם הכנסים במלון רמדה בירושלים לרגל פתיחת אירועי ה"ירחי כלה" של אגודת ישראל בארה''ב במסגרתו לומדי תורה אמריקאיים רבים באים ארצה לפרק זמן ומקדישים אותו ללימוד תורה.

"מי שלומד תורה הוא חי יחד עם התורה שהוא עמל בה אז הוא חי באוירה אחרת, הוא חי בעולם רוחני יחד עם הקב"ה", אמר בנאומו.

"הטעם שמרגישים נעימות בתורה זהו משום שהקב"ה נמצא בתורה, וכשאדם לומד תורה הוא מתאחד עם התורה ועם הקב"ה, ואין לך נעימות גדולה מזו.

"הוא יכול להיות ולהתמודד במצבים הכי קשים אך הוא לא סובל כי הוא מאושר על ידי לימוד התורה. וזהו לימוד התורה שע"ז אמרו "אם אתה עושה כן" - "ובתורה אתה עמל" - אשריך בעולם הזה", אתה עם הנעימות של הקב"ה כביכול".

את דבריו סיים בברכה: "השי"ת יעזור לכם שתזכו ללמוד תורה, כי בשביל זה באתם, ותצליחו בין בלימודיכם כאן ובין בחוץ לארץ, ואנחנו מאד מעריכים אתכם שאתם עוזרים ללומדי התורה ואתם בעצמכם לומדי תורה, ועל ידי תצליחו ותוכלו לעמוד בכל המצבים הקשים".

"בפרט היום בזמן המלחמה, ההצלה היא רק על ידי לימוד התורה, וזכותכם גדולה מאד".