ראאד סלאח
ראאד סלאחPhoto by Avi Dishi/Flash90

השייח’ ראאד סלאח, מבכירי ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, מדגיש את חשיבות הקשר של המוסלמים למסגד אל-אקצה על רקע החלטת הממשלה להגביל את כניסת המאמינים למסגד במהלך חודש רמדאן.

סלאח, שעמד בראש התנועה האיסלאמית – הפלג הצפוני שהוצא מחוץ לחוק, אמר כי למוסלמים הזכות הנצחית להיכנס למסגד אל-אקצה ואין לאיש בעולם הזכות להגביל זאת על פי מפתח של גיל, ואם יעשה כן יחול עליו משפטו של אללה.

עוד טען סלאח, כי למוסלמים הזכות להשמיע את קול הקריאה לתפילה בכל שעות היממה, שכן מדובר בחובה דתית הנובעת מהוראותיו של מוחמד ונדבק בהשתייכות לדת האיסלאם.

לאיש, אמר סלאח, אין זכות לבטל את עקרונות היסוד הדתיים של המוסלמים המחברים אותם לקוראן ולהוראות של מוחמד.

לדבריו, הקוראן אינו מאפשר חלוקת השימוש במסגד אל-אקצה עם לא-מוסלמים על פי מפתח של מקום וזמן, שכל כל שטחו של המסגד אינו ניתן לחלוקה, וכל מה שעומד בניגוד לכך בטל ומבוטל.