ד"ר חנן שי
ד"ר חנן שיצילום: ללא

האפשרות שארה"ב תכיר במדינה פלשתינאית היא בלתי מתקבלת על הדעת; לא רק בגלל סרבנותם העקבית של הפלשתינאים להתפשר ולהשלים עם קיומה של מדינה יהודית, אלא בראש ובראשונה בגלל שמדובר בחברה חסרת צלם אנוש.

הטבח הזוועתי שהם ביצעו ב-7 באוקטובר חריג בהיקפו, אך לא בזוועותיו. זוועות דומות בהיקף קטן יותר ותדיר יותר הפלשתינאים מבצעים ביהודים ללא הפסקה למעלה ממאה שנה.

למרבה הפלצות, מאז האינתיפאדה השנייה התגלה שהפלשתינאים הם גם חסרי צלם יצור חי – כלומר חסרי אינסטינקטים מכוננים של הגנה על הקיום העצמי ושל הגנת הורה על צאצאיו, שטבועים ביצורים חיים.

מקימיה של ארה"ב ראו עצמם כבני ישראל שיצאו ממצרים ולכן הפכו את החרות העברית לאתוס הלאומי שלהם ואת עשרת הדברות ואת המוסר המקדש את החיים שממנו הן נגזרו, לערכיה של ארה"ב שטבועים בשניים מסמליה הלאומיים המובהקים: פעמון החרות בפילדלפיה ופסל משה אוחז בלוחות הברית, בבית המשפט העליון.

נוכח זאת, להכיר בעצמאותו של נטול צלם אנוש ויצור חי – שטן, שלפני ששחט תינוק, אנס אותו ועקר את ליבו ומי שמקדש את המוות והופך את עצמו, ילדיו ובני משפחתו לפצצות אדם ולמגינים אנושיים (זוועה שגם הנאצים לא ביצעו) היא השלכה לפח של ערכי המדינה האמריקנית - מעשה שמתנוסס עליו דגל שחור משחור.

ההיסטוריה לא תסלח לאומה שכדי להגן על ההומניזם וקדושת החיים שילמה מחיר כבד מנשוא לשם חיסולה של מדינת בני השטן הראשונה, הנאצית והכשירה את קיומה של מדינת בני שטן שנייה, פלשתינאית.

פרקטית, הכרה בעצמאות פלשתינאית, כמוה כפתיחה לרווחה של שערי גן ילדים והענקת עצמאות לילדים, שהם חסרי כושר לזיהוי ולהערכת סכנות לחייהם, לצאת לבדם לרחוב סואן.

בניגוד לילדי הגן, שלגודל הזוועה עלולים לקפד את חייהם, פלשתינאים עצמאיים חסרי צלם אנוש וצלם יצור חי, יקפדו יחד עם חייהם, גם את חיי שכניהם: במדינה הדמוקרטית היהודית וגם במדינות השכנות הבלתי דמוקרטיות.

בהכירן את "הסחורה", במקום למהר ולהעניק לפלשתינאים מקלט בטוח בתחומן, מצרים ממהרת להרים בגבולה עם הרצועה קיר בטון וצבא ירדן מעצים את אימוניו על גדות הירדן.

אם ההכרה הפתאומית הבהולה במדינה פלשתינאית נועדה להגדיל את סיכויי הדמוקרטים לזכות בבחירות לנשיאות, דה-לגיטימציה להכרה בה, מנומקת לאור ערכיה של ארה"ב - סימן לחזרתה של המדינה האמריקנית לשפיות, עשויה לגרוף קולות של מצביעים כמהים לשפיות (שיש בשתי המפלגות) ולהכפיל את סיכויי הדמוקרטים לזכות.

כהוכחה לשפיותה ולצלילות חשיבת הנהגתה של ארה"ב, כדי להגן על חיי אזרחי הרצועה ולאפשר לישראל להפוך אותה למקום ראוי למגורי אדם בביטחון, בתוך הרצועה ומחוצה לה, על ארה"ב להתגייס מיד למילוט אזרחי הרצועה למקלט הומניטרי בטוח שנמצא בהישג יד - ברפיח המצרית.

אתנחתא קומית בשעות קשות אלה אפשר למצוא בדברי ההרגעה של שגריר ארה"ב בישראל שהבהיר, שהמדינה הפלשתינאית תהיה מפורזת מנשק.

מאחר והנשק הפלשתינאי שמאיים על ישראל הוא נשק שטני בלתי קונבנציונלי - גברים, נשים, זקנים וטף המשמשים כפצצות אדם וכמגינים אנושיים, מדינה פלשתינאית מפורזת מ"נשק", כלומר ריקה מאזרחים, הוא אילוץ שישראל תוכל כנראה לעמוד בו...