נתוני המתגייסים החרדים שגויסו מ - 7 באוקטוברצילום: ערוץ כנסת