אסירים ביטחוניים
אסירים ביטחונייםצילום: חסן ג'די, פלאש 90

סוהרים שהושעו מתפקידם בעקבות מות האסיר הביטחוני ת'אאר אבו עסב עתרו לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע נגד החלטת שב"ס להשעות אותם.

הלוחמים המשרתים ביחידה מיוחדת בשב"ס נחקרו ושוחררו בתנאים מגבילים לרבות הרחקה מעבודתם לשבועיים, וזאת לאחר שנטען שבמהלך אירוע הפרת סדר של מחבלים ביטחוניים בכלא קציעות בדרום, נאלצו אנשי יחידת שב"ס להשתמש בכוח כנגד קבוצת מחבלים.

זמן קצר לאחר האירוע מת אחד האסירים מאירוע רפואי כשנטען כי האלימות שהופעלה כלפיו גרמה למותו. מדובר במחבל שהורשע בעבירות ניסיון לרצח, ירי לעבר אנשים, חברות בארגון לא מוכר, קשר לגרימת מוות בכוונה ואימונים צבאיים.

לאחר השעיה בת מספר שבועות שבו הלוחמים ליחידתם אולם לפני מספר ימים הודיעו להם כי הם מועברים מתפקידם ביחידתם וזאת ללא כל הליך סדור של שימוע כמתחייב בחוק ובפקודת השב"ס.

בעקבות ההשהיה פנה עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו, המייצג מספר לוחמים, לשב"ס בדרישה כי ישיבו את הלוחמים ליחידתם ויקיימו להם שימוע כנדרש. לאחר שלא קיבל מענה פנה עו"ד יאדו לבית המשפט.

בעתירה מפרט יאדו את הפגיעה המתמשכת בלוחמים עקב השהייתם, "עבור העותרים מדובר במכה קשה מאוד מכה מנטאלית, פגיעה מוראלית, הנמכה ברמת התפקוד, ותחושה של בגידה והתנערות מצד המערכת. השב"ס העביר את העותרים מתפקידיהם בלא אומר ודברים ובלא לערוך למי מהם שימוע כדין. גם פניות של הח"מ לא הועילו. לטענת השב"ס כפי שנמסרה במענה לפניות הח"מ ההעברה מתפקיד היא זמנית עד לסיום החקירה. העברה 'זמנית' זו פוגעת באופן חריף בעותרים, ואיננה דבר פשוט עבור מי מהם כלל ועיקר. ההעברה נטולת כל הצדקה ואין יסוד סביר לביצועה".

עוד טען עו"ד יאדו כי העברתם של הלוחמים מתפקידם נגועה בשיקולים זרים, "ההעברה נגועה לכאורה בשיקולים זרים של לחץ מביקורת תקשורתית ומוטיבציה להתנער ולהסיר אחריות של השב"ס לאירוע וזה נעשה על חשבון הסוהרים שכן בנסיבות העניין סביר ומוצדק להמתין לתוצאות החקירה ולא לגזור מראש את דינם של העותרים, ובפרט כאשר סיכויי האישום נראים בשלב זה קלושים ביותר. השב"ס פעל בלא שימוע ואילו היה עורך שימוע סביר ביותר כי היה מגיע לתוצאות אחרות לחלוטין. השב"ס פעל בצורה קולקטיבית, והעביר את כל העותרים מתפקידיהם, ולא פרטנית, וזה בהמשך לחוסר התקינות שבאי עריכת שימועים. השב"ס פעל בצורה מפלה, לא ראינו כי באירוע הבריחה מכלא גלבוע העביר השב"ס את החשודים במחדל לפני פרסום תוצאות החקירה, אולם כאן כאשר מדובר בסוהרים ולוחמים פשוטים מעביר אותם השב"ס מתפקידיהם בלא הצדקה ובלא הליך תקין".

בסיום העתירה מבקש יאדו מבית המשפט להורות על החזרתם של הלוחמים לתפקידם, "ההתנערות הקולקטיבית של השב"ס מכל הלוחמים שלו היא בלתי סבירה ובלתי מוצדקת וגורמת ללוחמים עוול קשה, על השב"ס לגבות את האירוע ולפעול כלפי הסוהרים בנסיבות מקרה זה כאל זכאים כל עוד לא יוכח אחרת. התובעים כעת חשים מבוזים, מושפלים, דחוקים לקרן זווית, חשים כי לא ראו אותם לא ספרו אותם, הפנו להם עורף בצורה גורפת וקולקטיבית לאחר שנים ארוכות של עבודה מסורה למערכת, עשו כן באופן קולקטיבי בלא לדבר עימם. העותרים מבקשים כי ביהמ"ש יקיים הליך ביניים למתן סעד של קיום שימוע לעובדים וייתן סעד ארעי לפיו מוחזרים העובדים ליחידות שלהם ולתפקידים שלהם עד לקיום שימוע".

עו"ד יאדו מסר, "מצטיירת תמונה עגומה של תת יחס מצד השב"ס ללוחמים ולסוהרים, העברה קולקטיבית של לוחמים וסוהרים ותיקים ומצטיינים מתפקידיהם, בלא בירור או שיח מולם אלא בהודעות טלפוניות. אני מקווה מאמין שביהמ"ש יקבל את טענות הלוחמים והסוהרים".