הרב שמואל בצלאל, ראש ישיבת פורת יוסף וחבר מועצת חכמי התורה, קיים שיחה מיוחדת לזכר קרוב משפחתו סמ"ר אורי ג'רבי ז"ל שנפצע קשה בקרבות בעזה ונפטר מפצעיו.

בשיחה, שנערכה, בבית הכנסת תפארת בחורים בהרצליה, שחזר את הרגעים בהם נודע לו על נפילת אחיו, יחזקאל, בתעלת סואץ.

"חווינו על בשרנו את תהום הנשייה, אני זוכר את הימים שגרנו בירושלים ואנשי קצין העיר דפקו באחת בלילה על הדלת ובישרו לנו את הבשורה המרה על נפילת אחינו בתעלת סואץ", סיפר הרב בצלאל בדמעות.

"במשך כל חיותנו, איך אמא שלנו השכולה ביכתה את אחינו, נזכרתי איך שאבא מאז היה בדומיה, חשבתי על חגי ונעמי, איך הם יישאו את כל החיים. קשה מאוד שמישהו יבין מה זה שכול. אנחנו זוכרים את כל המראות, לכן לא באתי לנחם. אני באתי להשתתף בצער".

"קשה מאוד לנחם, אולי אי אפשר לנחם. באתי להעביר מסר שבמלחמה הזו היו הרבה ניסים פרטים, הקב"ה הראה את ידו והנהגתו, הראה שאנחנו עם אהוב", הוסיף.

הרב שמואל בצלאל על חיילי צה"לבאדיבות המצלם