הרב אברהם בלס
הרב אברהם בלסצילום: עצמי

פרשת תצוה מפגישה אותנו, דרך בגדי החושן והאפוד של הכהן הגדול, עם נושא אחדות ישראל.

בחושן המשפט שאותו נושא הכהן הגדול על ליבו משובצים כל שבטי ישראל, כאשר לכל שבט ישנה אבן משלו. חושן המשפט ששימש גם כאורים ותומים כלל את כל אותיות ה'אלף - בית'.

שואלים שני התלמודים הלא נכון שבשמות השבטים אנו מוצאים את הרוב המוחלט של אותיות ה'אלף - בית', אולם בכל זאת חסרות האותיות: 'חית', 'טית' ו'קוף'. לגבי ה'חית' וה'קוף' מתרצים התלמודים שבחושן המשפט כתבו גם את אבות האומה אברהם, יצחק ויעקב – השורש של עם ישראל, והאותיות הללו מופיעות בשם יצחק.

וממשיכים התלמודים ושואלים מה קורה עם האות 'טית'.

התשובה היא שהאות 'טית' נמצאת בביטוי שמאגד את כל ישראל ליחידה אחת -שבטי ישורון לפי הבבלי (יומא עג, ב), ו'כל אלה שבטי ישראל' לפי הירושלמי (יומא ז, ג)

בנימין – השבט המסמל את אחדות ישראל

ומהחושן לאפוד

על כתפות האפוד היו שני אבני שוהם בהם חקוקים שמות כל השבטים, ששה שבטים על כתף אחת וששה שבטים על כתף השנייה. אם סופרים את אותיות של כל השבטים מגיעים ל50 אותיות, כך שבכל אחת מכתפות האפוד ישנם 25 אותיות.

התלמוד הירושלמי (סוטה ז, ד) קובע שהמילה בנימין נכתבה על שני כתפות האפוד. כתף אחד כללה את המילה בן וכתף שנייה כללה את המילה ימין. שבט בנימין הוא השבט המאחד בין כל בשבטים.

מה המיוחד בשבט בנימין?

  1. בנימין נולד בארץ ישראל
  2. בנימין לא השתחווה לעשיו

כדי לאחד צריכים נקודות חיבור משמעותיות. נקודות החיבור המשמעותיות הם ארץ ישראל וזקיפות קומה שהיא בעצם במילים אחרות האמונה בצדקת הדרך. יסודות אלו מומחשים על ידי בנימין.

הרב שמואל מוהליבר נשאל מדוע הוא משקיע כל כך בנושא ארץ ישראל. הרב ענה שארץ ישראל היא זאת שמחברת בין כל היהודים, שהרי ידוע שלחבר את היהודים קצת קשה, שני יהודים שלושה בתי כנסת.

כאשר הזיקה לארץ ישראל והכבוד הלאומי נחלשים, הרי באופן טבעי תרבות הפרט תופשת יותר מקום ואחדות העם הרבה יותר רופפת.

אם מאמצים ומחזקים את שני היסודות הללו – החיבור לארץ ישראל וזקיפות הקומה הלאומית, הרי שהסיכויים שנשיג אחדות ראויה לשמה הם אחוזים גבוהים.

אולם בכך לא די.

שבט בנימין הוא גם השבט שלא היה שותף בחטא מכירת יוסף. פגמים בצד המוסרי פוגמים באחדות ורק כוחות נקיי כפים עתידים לחזק את אחדות ישראל.

אולם גם בכך לא די

כדי לחזק את האחדות של עם ישראל צריך גם להציב ולרומם את האתגרים המרכזיים של עם ישראל – מלכות ומקדש

פנחס לפני שקינא את קינאת ה' על מעשה זמרי שואל (ירושלמי סנהדרין י, ב) היכן כאן האריות, כאשר כוונתו היא שאריות הם שבטי המעשה – יהודה, דן ובנימין, שבטים שבפועל כיהנו כמלכים (דן – והוא יחל להושיע את ישראל – פסוק שנאמר על שמשון משבט דן, ושאול משבט בנימין היוו את התשתית של מלכות דוד). שבטי המעשה, שבטי המלכות יש ביכולתם לאחד את העם בעיקר על ידי הצבת אתגרים כמו בנין הארץ וכד'.

והנקודה האחרונה המתייחסת לבנימין כשבט המאחד. המקדש היה בחלקו של בנימין. אידיאל המקדש אין כמוהו לאחד את העם כמו שאכן אנו מוצאים אצל אלקנה שהצליח לאחד את העם סביב המקדש, למרות עייפותו של העם (וראה ירושלמי ברכות ט, ה).

ואכן הירושלמי (שקלים א, א) אומר שלא ניתן לעמוד על אופייה של אומה זאת. לעם ישראל ישנם כוחות בלתי מוגבלים. השאלה המרכזית היא להיכן מפנים כוחות אלו. אם מפנים אותם לכיוונים שליליים הרי שאנו נתקלים בהרס גדול, ואם עם ישראל נתבע לתרום למקדש, הרי שאנו רואים נכונות אדירה להשתתף במפעל זה של מקדש.

והארה אחרונה ביחס לנושא האחדות. רבים מביאים, בצדק, בכל מה שקשור לאחדות את המאמר (ירושלמי פאה א, א) של דורו של דוד שהיו צדיקים ונפלו בקרב לבין דורו של אחאב שהיו עובדי עבודה זרה ונצחו במלחמה, כדי להראות שלא יתכן פירוד בין יהודים על רקע דתי.

אי"ה כל ישראל יחזרו לשמירת מצוות מלאה, שכן עם ישראל לא יכול להיות נאמן לייעודו לולי שמירת התורה מצד כל העם. אולם גם אם חלק גדול מהעם, בגלל סיבות אלו או אחרות, התנתק מקיום תורה ומצוות אסור לשומרי התורה ליצור איתם חיץ על רקע הקיום, בפועל, של המצוות.