בזק
בזקפלאש 90

נחתם היתר כללי, למתן שירותי 'בזק' ברחבי יהודה ושומרון לאחר עבודת מטה ארוכה וקידום הפרויקט על ידי יחידת קצין מטה תקשורת במנהל האזרחי לצד קציני וחיילי ענף אזרחי במנהל.

הסכם זה, מהווה השלמה של השלב הראשון והעיקרי - לקידום רפורמה כללית בדיני התקשורת באיזור.

היתר מסוג זה, מאפשר הרחבה של מתן שירותי הבזק השונים באמצעות ספקים מורשים שירשמו במאגר שינוהל על ידי יחידת קמ"ט תקשורת במנהל האזרחי, לצד אפשור הגדלת כמות הספקים והגדלת התחרות בריאה תוך יצירת מחירים מוזלים על בסיס רמת שירות טובה ויעילה של הספקים השונים שיתחרו על הלקוחות בהתיישבות הישראלית באיו"ש.

לצד זאת, בימים אלה עוסק המנהל האזרחי בשיפור הכיסוי והקליטה הסלולרית יחד עם קידום שירותי אינטרנט מהירים בכל רחבי יהודה ושומרון - וזאת כחלק מרכזי מיעדי תוכנית העבודה של המנהל האזרחי - קידום הביטחון ותחושת הביטחון באזור על כלל מרכיביה.

כיסוי וקליטה סלולריים מסייעים בהגברת הביטחון האישי, תוך שמירה על ביטחון האזרחים ואלו - נמצאים תמיד בראש סדרי העדיפויות, והוגדרו ככאלה במהלך השנים האחרונות על ידי ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף פארס עטילה.

קצין מטה תקשורת במנהל האזרחי, דודו כהן אמר כי "ההיתר החדש הינו חלק חשוב מהרפורמה בתחום חקיקת התקשורת אותה קידמנו בתקופה האחרונה".

"אני מודה לכלל השותפים שנרתמו לפרויקט החשוב זה, זוהי התחלה משמעותית של שינוי ושיפור התקשורת ברחבי יהודה ושומרון לכלל התושבים הנעים במרחב".