הרב רצון ערוסי
הרב רצון ערוסיצילום: ללא

השבוע ראינו בכבישים הראשיים שלטים גדולים ובהם כתוב: "אתה יושב בראש, אתה אשם", ולצד כיתוב זה יש חצי תמונה של ראש הממשלה.

מבלי כל רצון לסנגר על ראש הממשלה כלל ועיקר, כי זה לא מטרתנו בשיחתנו זו, עלינו לומר שכיתוב כזה ופרסום כזה הוא מהווה פגיעה קשה מאוד מאוד בערך הדמוקרטי, וכן במערכת המשפט, כי כלל גדול הוא, סוביודיצ'ה, כלומר שכל דבר אשר נידון בבית משפט, אסור להתבטא בו ולקבוע בו עמדות וזאת כדי להבטיח שפסיקת בית המשפט תהיה משוחררת מהשפעות חיצוניות.

והרי משפטו של ראש הממשלה עדיין מתנהל. זה בתחום המשפט. על אחת כמה וכמה שוודאי שהאירוע שאירע לנו במה שקוראים לזה "שבעה באוקטובר", מצריך עם תום המלחמה, לא כעת, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור באופן יסודי את כל אותם המחדלים, וגם הקונספציות השגויות שהובילו אותנו אל אותו אירוע חמור מאוד ומטלטל מאוד ואשר גובה מאתנו עדיין מחירים יקרים מאוד בחיי נפשות. אבל כעת אסור להכריע בטרם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, שאם לא כן, מיותר להקים ועדת חקירה ממלכתית.

כמו כן פרסומים מדהימים שמתפרסמים כבר כעת בתקשורת בשם "טבח נתניהו" וכיו"ב, הם מנוגדים לדמוקרטיה ופוגעים בה, הם בעצם מציגים את הדמוקרטיה כשהיא בריקנותה וכשהיא במערומיה, ואולי גם המפרסמים פרסומים אלו בערמומיותם הם בעצם מנסים לנווט את התוצאות כבר מכעת בכך שהם מצביעים רק על אשם אחד, והוא ראש הממשלה, מתוך אולי כוונה להסתיר ולהעלים אחראים אחרים.

גם לצערנו ולדאבון לבנו, אמריקה הגדולה, אשר אמורה להיות מופת של דמוקרטיה מטילה סנקציות על אלו שנקראים "מתנחלים אלימים". וזאת מבלי שאותם מתנחלים הועמדו לדין, לא בארץ ולא בארה"ב, הזאת דמוקרטיה נאורה? אין זאת אלא דמוקרטיה מסולפת שיש להתגונן מפניה ולכן אנו חוזרים וממליצים תמיד שכדאי לנו לחזור ולהתחבר למשפט התורה של עמנו כי ממנו נלמד דמוקרטיה אמתית ומהותית מהי וכיצד.