ישיבת ממשלה
ישיבת ממשלהצילום: קובי גדעון

סקר שערך מכון "תכלית" למדיניות ישראלית ופורסם בעיתון 'ישראל היום' מעלה כי 90% מהציבור סבורים שמשרדי הממשלה לא היו ערוכים לתפקד במצב מלחמה ונתפסו לא מוכנים. רק 9% סברו שהמשרדים היו ערוכים למלחמה.

מהנתונים עולה עוד כי כ-90% מהציבור סבורים שיש לצמצם את מספר משרדי הממשלה. גישה זו זוכה לתמיכה גורפת במחנות הפוליטיים השונים, כשמקרב מצביעי הימין, למשל, 82% מסכימים שנדרש צמצום.

על פי הסקר 86% מהציבור סבורים שמספר משרדי הממשלה מבוסס על צורך פוליטי ולא על שיקולים מקצועיים. טענה זו מקבלת תמיכה מ־77% ממצביעי הימין.כ-50% מהציבור, בכלל המחנות הפוליטיים, השיבו שישקלו אם להצביע עבור גורם פוליטי מסוים - בהתבסס על איכות השירות של משרד ממשלתי שעליו הוא מופקד.

65% מהנשאלים טענו כי הם סבורים שמשרתי הציבור נבחרים על בסיס קשרים פוליטיים. 64% טענו כי מינוי של אנשי אמון של שרים לעמדות מפתח בשירות הציבורי פוגע בשירות ומחליש אותו.

רק 11% תומכים במינוי אנשי אמון. לעומתם, 47% מתנגדים וסבורים כי אופן המינוי צריך להיות מקצועי בלבד. 59% ממשיבי הסקר תומכים אמנם במינוי אנשי אמון לעמדות מפתח – אבל רק בתנאי שיש להם הכישורים המקצועיים לתפקיד.

הסקר בחן גם את עמדות הציבור לגבי תפקיד שומרי הסף במשרדי הממשלה וביחידותיה. מהממצאים עולה ש-58% סבורים כי שומרי הסף (יועץ משפטי, חשב, מבקר פנים, נציגי משרד האוצר, ועוד) מסייעים לשמירה על שלטון החוק והקופה הציבורית. עם זאת, ניכר כי מצביעי ימין היו חצויים בסוגיה, כש-43% השיבו ששומרי הסף מסייעים לשמירה על שלטון החוק והקופה הציבורית, ואילו 41% השיבו שהם דווקא מפריעים לתפקוד היעיל של הממשלה.