די-ג׳יי רפי מקפיץ את חיילי גבעתי והנדסה קרביתבאדיבות המצולם