בנק ישראל
בנק ישראלצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

נגיד בנק ישראל אמיר ירון החליט שלא להעלות את גובה הריבית והיא תמשיך לעמוד על 4.5%.

מדובר בהחלטה השנייה של הנגיד מאז פרוץ המלחמה שלא לשנות את גובה הריבית ואחרי יותר משנה בה גובה הריבית עלה בהדרגה.

בהודעת הריבית כתבה הוועדה המוניטרית כי "מידת אי הוודאות לגבי היקף ומשך הלחימה הצפויים והשפעותיה גדולה מאוד. למלחמה יש השלכות כלכליות משמעותיות, ופרמיית הסיכון של המשק עדיין שוהה ברמה גבוהה".

"על רקע המלחמה, מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית", לשון ההודעה.