בצה"ל נערכים לימים הבאים בלחימה - אלו האפשרויותכאן חדשות