אביחי מנחם ליבמן על כתפי אביו אליהו ליבמןבאדיבות המשפחה

צילום: מאיר אליפור
צילום: מאיר אליפור
צילום: מאיר אליפור
צילום: מאיר אליפור
צילום: מאיר אליפור
צילום: מאיר אליפור
צילום: מאיר אליפור
צילום: מאיר אליפור