הרב אברהם בלס
הרב אברהם בלסצילום: עצמי

התלמוד הירושלמי (סנהדרין י, ב) מפתיע ומביא מאמר של רשב"י האומר שבחטא העגל היו למעשה 13 עגלים. כל שבט בנה לעצמו עגל ועגל אחד היה משותף לכולם.

מה רצה הירושלמי ללמד אותנו במאמר תמוה זה?

הירושלמי כדרכו מסביר הרבה פעמים יסודות אמונה וכאן הוא מנסה להגדיר מה היא עבודה זרה.

ישנו מאמר נוסף בירושלמי (נדרים ג, ט) שם מובא שעבודה זרה היא העבירה החמורה ביותר ומוסיף הירושלמי שחילול השם חמור מעבודה זרה.

אמנם כל עבירה הוכל התנהגות לא נאותה יש בה חילול השם, אולם ישנו מושג עצמאי שקרוי חילול השם. מושג זה מוגדר על ידי הרמב"ם באגרת קידוש השם

על ידי הפסוק: 'אכול ושתה כי מחר נמות'.

חילול השם היא מציאות בה כל פרט מתוך החברה חושב רק על טובתו הפרטית כאן ועכשיו מבלי לתרום דבר לחברה.

חילול השם פירושה חברה רקובה. עבודה זרה היא מציאות חמורה ביותר שכן היא מוציאה את הקב"ה מתוך המציאות, אולם היא מציאות טובה יותר מאשר חברה רקובה, שכן, וכאן נכנס המאמר של רשב"י, יש בה נקודה של אחדות.

אחדות היא תמיד דבר טוב, וכאשר ציבור מאוחד ישנו סיכוי טוב שהוא גם יחזור לדעות הנכונות.

וכאן מומחשים דברי רש"י שדור המבול המשקף מציאות של חברה רקובה

הוא דור קשה יותר מאשר דור הפלגה, דור שכפר בעיקר אבל ידע להתאחד.

ישנה סוגיה (ירושלמי נדרים ט, א) הקובעת שהמקריב בבמות לאחר שנקבע בית המקדש למקום היחיד שמרכז את עבודת הקורבנות, הוא בחינת עובד עבודה זרה. נושא הבמות הוא העדפת העבודה הרוחנית הפרטית על ריכוז הפולחן.

אם נאחד את המאמר הזה עם המאמר של רשב"י שגם בו מובאים, לפני העגל המשותף, העגלים הפרטיים של כל שבט ושבט, הרי שעולה שנכון שעבודה זרה יש בה נקודה שמשתפת את כל מרכיביה, אולם בשרשה היא פרטית.

הגדרת העבודה זרה היא אחדות ששורשה בפרטיות.

המודל היהודי

מודל העבודה זרה עוזר לנו להבין טוב יותר את מודל היהדות שכן מודל היהדות הפוך לגמרי ממודל העבודה זרה.

הפסוק שהוא הבסיס למודל זה הוא הפסוק: 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'.

המילה אחד אין פירושה one . אחד הוא 13.

המילה אחד מתחילה באות אלף שהיא מסמלת את האחדות של עם ישראל סביב האחדות האלוקית. ואחר נקודת האחדות לכל שבט ושבט ישנה תכונה מסוימת שהוא תורם לעולם.

למעשה ישנם בישראל 13 שבטים, כאשר שבט לוי הוא השבט המסמל את האחדות האלוקית, שלאחריו כל שבט תורם את התרומה שלו.

כאשר ישנה נקודה מאחדת הרי כל שבט והייחודיות שלו תורם לכך שנוצרת כאן תזמורת מופלאה שהתוצר שלה הרבה יותר איכותי מאשר כל כלי שהיה מנגן לבדו.

תזמורת זאת אמורה לייצג את הקב"ה בצורה המיטבית.