הרב זרביב במקום הפיגוע בעלידביר עמר

חבר בית הדין הרבני בתל אביב ונשיא מכינת בית אל הרב אברהם זרביב הגיע היום (ו') למקום הפיגוע בעלי כדי לחזק את חברו לצוות בעזה אביעד גזבר, הבעלים של חומוס אליהו, שחיסל את המחבל.

"באתי לפה לתחנת דלק עלי לבקר את ידידי, רעי, חברי, צמד ברזל שלי, אביעד גזבר, לוחם על, לוחם שאתמול זכה להציל נפשות ולחסל את המחבל", אמר.

לדבריו, "עם כל הצער על האבדות הגדולות והקדושות, צריך להודות להקב"ה שהוציאו אותנו להתרעננות ושמו את המלאך הזה אביעד כדי להציל ולחסל את המחבל, באנו להגיד תודה לריבונו של עולם, להודות לאביעד ולשמוח שהייתה פה גם הצלה גדולה".

הרב זרביב מבקש לחבר בין המצב הביטחוני לפרשת השבוע: "אנחנו נמצאים בשבת כי תשא, יש לנו את מחצית השקל, בפסוק כתוב 'זה יתנו', רש"י אומר שהקב"ה הראה לו חצי מטבע של אש, למה משה מתקשה מה זה מחצית שקל?

משה רבינו לא ידע איך תורמים את התרומה הזו בלב שלם, בנפש חפצה, היא חובה ויותר קשה, קשה יותר לתרום כל שנה וזה חובה, אומר לו הקב"ה: אש, רק במסירות נפש אפשר לתרום ואפשר להתחבר לאידיאל הגדול.

החצי השני זה סייעתא דשמיא, בלי הקב"ה אנחנו לא יכולים, החצי השני של הקב"ה שבעז"ה ישלים הגאולה, נלך קוממיות בארצנו , נשמיד את כל אויבנו, בקרוב יבנה בית המקדש בתפארתו".