הרב דוד פנדל
הרב דוד פנדלצילום: ערוץ 7

שר הביטחון ציטט קולות מהשטח בנוגע למצבם של החיילים שלדבריו הם לחוצים וממורמרים משום שחרדים לא מתגייסים.

אני שומע הרבה קולות אחרים שמודים על התפילה, התורה והחיזוק. שחשוב להם שדווקא בזמן כזה כולנו אחים.

צריך לומר לשר הביטחון שלא ידבר בשם איש או בשם הנופלים. דווקא עכשיו צריך להפסיק את הניסיונות להפריד בין עם ישראל. העם זקוק ללזכויות ואחדות ולא לקואליציה של בני גנץ ויואב גלנט נגד ראש הממשלה נתניהו.

כמה מוזר שבעיתוי כזה גילינו מיהו "האויב" - הציבור החרדי. קשה לא לחשוב שיש אג'נדה פוליטית להפיל את הממשלה ולהחליף גם את ראש הממשלה נתניהו וגם את נציגי הציונות הדתית.

לא צריך להיות גאון או סוציולוג גדול להבין שבכוח החקיקה זה לא ילך. האם באמת רוצים עכשיו למלא את בתי הסוהר בבחורי ישיבה? (אני גם אשב איתם). האם באמת מעוניינים כאן בהגירה מאסיבית של בחורי ישיבה לחוץ לארץ? השר גלנט, כדאי שתתרכז ברפיח, בחטופים, בניצחון. הנח לבני התורה.

ובכל זאת כדאי שנשמיע כמה מחשבות בנושא. טיעוני הציבור החרדי הם בעיקר אלה: (א) התורה מגינה ומצילה. (ב) בצבא היום יש כפיה חילונית בהרבה מובנים. (ג) תמיד היה שבט לוי שהיה מוקדש לתורה. (ד) יש הוראת שעה להקים עולם תורה – שזו משימה לאומית ממדרגה ראשונה.

חשוב לומר שלגבי הטיעון הראשון יש לנו מחלוקת גדולה. מקרא מלא דיבר הכתוב "כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל". יהושע וגם דוד המלך לא הסתפקו בכוח התורה והרוגי תרפ"ט בחברון שסירבו לקבל נשק כנראה טעו. ברור שהקב"ה רוצה שנהיה חמושים. כך יצאנו ממצרים למרות שנאמר 'ה' ילחם לכם ואתם תחרישון'.

בעניין האווירה בצבא - הצבא כיום לא ערוך, לא מוכן, וכנראה לא רוצה לקלוט חרדים בכמויות ולאפשר למשל איסור שירת נשים באישור בג"ץ. הצבא צריך להכין הצעות מפורטות איך וכמה הצבא יכול לקלוט לפני שאפילו חולמים על כפייה.

בהקשר לשבט לו י- ניתן להתווכח אם גם במלחמת מצווה שבט לוי לא יוצא ומה בדיוק הקריטריון להשתייך ללוי "לא להילחם כשאר ישראל" - אבל מדינת ישראל מוכנה שיהיה שבט לוי גדול שלומד תורה - השאלה היא לגבי אלו שכבר עובדים או שאין תורתם אומנותם, איך מאפשרים שהם ישרתו וימלאו את שורות הכיתות הכוננות בכל מקום, ואיך ישתתפו בצורך הדחוף לחיילים בכל החזיתות. הכי סביר שאם נוציא את הפוליטיקה וההתנשאות נצליח הרבה יותר.

לגבי האחריות לבנות עולם של תורה הכי מפואר, זו האחריות של כולנו, ונעשה הכל לשלב ידיים שהמפעל החיוני הזה יגדל וישגשג עוד ועוד.

כרגע הצבא לא מוכן וכפייה וחוקים לא יועילו. כדאי שנעביר באחדות גדולה את חוק הגיוס ובשנה הקרובה יכינו הצעות מתאימות למי שצריך להתגייס מתוך הידברות וכבוד.

אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר ובעזרת ה' זכות התורה והתפילה של כולנו יעמוד לנו בימי דין אלו.