הרב דוד חי הכהן, ראש ישיבת נתיבות ישראל ומוסדות אורות התורה בבת ים, מברך את הבאים לכנס 'אסופות' של תלמידי הישיבות, שיתקיים ביום חמישי הקרוב.

"דוד המלך אומר בתהלים: 'חבר אני לכל אשר יראוך'. אשרינו שאנחנו זוכים להתחבר לכינוס טוב לצדיקים, ולא צדיקים רגילים אלא אלה שמחברים את העם, את התורה ואת הארץ. כל הדברים היקרים כל כך, בחבורה אחת. כל זה שייך לישיבות שהולכות בדרכו של מרן הרב קוק זצ"ל, שהבין את הדור ואת השעה".

הוא הוסיף "בימים אלה, שאנו נמצאים במאבק על הארץ ועל התורה, כמה חשובה ההתחברות של כולנו, בידיעה שאנחנו גוף גדול שמאיר את הארץ, ושהארץ כולה מצפה לדברים שלנו, לתורה שלנו, ליראת שמים, למסירות ולגבורה".

הרב חתם את דבריו: "חזקו ואמצו, התכנסו ביחד, וביחד נזכה להאיר אור גדול של תורה גדולה ויקרה, תורה שדורות שלמים ציפו אליה. אשרינו שזכינו להיות שותפים בה וממלאים בה את ארץ ישראל. חזקו ואמצו ויהי ה' עמכם".

קישור להרשמה