הרב רא"ם הכהן על כנס אסופותצילום: באדיבות המצלם

הרב רא"ם הכהן, ראש ישיבת עתניאל ורב היישוב, רואה חשיבות גדולה בקיומו של כנס 'אסופות' של תלמידי הישיבות.

הרב הביע תמיכה בכינוס והסביר, "עם ישראל נמצא במציאות שיש בה סכנה גדולה, בגלל הפירוד הגדול בתוך החברה הישראלית לפני המלחמה, ובגלל הפירוד שקיים היום מחוץ לחזית, והחשש מפירוד גדול יותר שיגבר בחזית. אם אנחנו רוצים לתקן, התיקון צריך לבוא מבתי המדרשות שלנו".

"השבוע ביום חמישי נעשה ענין גדול מאוד, שישיבות רבות מאוד וראשי ישיבות ותלמידי חכמים רבים מאוד, מתכנסים ביחד, בבחינת 'לך כנוס את כל היהודים' ומקשיבים איש לרעהו, כמו שכתוב אצל המלאכים 'וקרא זה אל זה', ואנחנו מתרגמים 'ומקבלים דין מן דין'", הוסיף הרב.

לסיום בירך, "אני מתפלל שהקיבוץ הגדול של אחדות בין תלמידי חכמים, שיהי רצון שירבו שלום גדול בעולם, יהיה תשתית גדולה לאחדות עם ישראל".

קישור להרשמה