הרב מיכאל ימר, ראש ישיבת ההסדר שעלבים, מתייחס למהותה של המלחמה נגד מחבלי החמאס ועל מטרתו של כנס 'אסופות' שיערך מחר בישיבת כרם דיבנה.

"המלחמה שבה אנחנו נמצאים חידדה והדגישה מספר יסודות בעבודת ה'. הראשון, 'בכל נפשך', מסירות נפש, ההבנה שהקב"ה נמצא בראש, והאדם צריך לסכן את חייו כדי לעשות רצון בוראו יתברך. היסוד השני – כלל ישראל. האדם אינו אדם פרטי בזמן מלחמה, הוא שליח ציבור. כמו שכותב הרמב"ם 'וידע שעל יחוד ה' הוא עושה מלחמה', ולכן 'לא יחשוב לא באשתו ולא בבניו ולא על משפחתו'. והשלישי – השליחות, הייעוד. אלה שנמצאים בעזה, שליחותם היא למגר את הרשעה, להחזיר את כבוד ה' וכבוד ישראל בעולם. אלה שנמצאים בצפון, שליחותם היא לעזור לישראל מיד צר. ואלה שנמצאים בישיבה, שליחותם היא לעמול בתורה כדי להוסיף קדושה לכלל ישראל. זה מה שמסביר הב"ח, שגלו בגלל ש'לא בירכו בתורה תחילה', וכיון שלמדו לא על מנת לתת לכלל קדושה, אלא מתוך אינטרסים צדדיים, לכן לא היתה קדושה בארץ ישראל", אמר.

"לימוד התורה בזמן הזה בעמל, בשקידה ובהתלהבות, שמטרתו להצלחת המלחמה, למגר את רשעה ולעזור לישראל מיד צר, יוצר מציאות של קדושה בעם ישראל וממילא לסייעתא דשמיא גדולה.

יישר כח עצום למארגני כנס 'אסופות' שיתקיים השבוע ביום חמישי. לימוד תורה ברבים מתוך אחדות גדולה, עושה נחת גדולה בשמים, ועוד יותר – שעוסקים בענייני השעה ולומדים את רצון ה' דווקא בתקופה הזאת. 'מה ה' אלקיך דורש מעמך'. יהי רצון שנצליח למגר את הרשעה, ונראה בעזרת ה' בקרוב ממש ישועות גדולות, אמן כן יהי רצון".

לכרטיסים לחצו כאן