הרב רא"ם הכהן, ראש ישיבת עתניאל, התייחס בשיחה עם ערוץ 7 בכנס אסופות לחובת גיוס לכולם.

"העברתי בכנס שיעור בצורה הברורה ביותר, למלחמת מצווה כולם יוצאים, בירושלמי כתוב: אפילו רבי בריבי, אפילו חתן מחדרו. הערוך כותב: אפילו תלמידי חכמים", אומר הרב הכהן.

לדבריו, "המלכות שהיא הקובעת היא צריכה לקבוע את הזמן של הבשלות, בישיבות ההסדר כולם, מי שיכול נמצא בחזית ואין פטור לאף תלמיד חכם. בשיעור הוכחתי בצורה ברורה מאוד שעולם ההלכה מחויב באופן מוחלט וכל דעה אחרת אינה מבוססת על עולם ההלכה ומבוססת על דברים שאינם נכונים.

הגדלות של ישיבות ההסדר שהם יוצרים איזון בין גידול תלמידי חכמים גדולים לבין הקו החזית, איך מנהלים את האיזון? יעשו עם הצבא".

מותר להשתמש במספרי הנופלים בישיבות כדי להעצים את העובדה שתלמידי חכמים חייבים להתגייס? "בשום פנים ואופן לא, עם ישראל נלחם כיחידה אחת, כשהרמב"ם אומר אומר שאסור לחשוב על אשתו ברגע שייכנס לקשרי המלחמה כי המלחמה היא מלחמה של אומה ולא של יחידים, מלחמות ה'. בישיבה לא הרשיתי לכל מי שנמצא בישיבה להגיד כמה אנשים נפלו, כל אחד שנפל הוא מעם ישראל ולא מבדיל בין אחד לשני. מתנגד לכל הדיון הזה.

אף על פי שלצערי הרב כתב לי איזה משגיח מאחת מהישיבות החרדיות: קשה להיות ראש ישיבה שחלק במתיבתא דארעא וחלק במתיבתא דרקיעא, שם יושבים צדיקי עליון שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם".

הרב הכהן התייחס לאחדות בעולם הישיבות שהתחזקה בכנס. "הרב קוק לימד אותנו: הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, כל תלמיד חכם אחד שקשוב לשני, שיאיר פנים לשני, כל בית מדרש שישמח בשמחת בית המדרש האחר יקדם אותנו, אם נלך בדרך של הצדיקים הטהורים אז האור הגדול יאיר את כולם ובע"ה נזכה לתורה שאין בה קנאה.

צריך לדעת מה שהגמרא בבא בתרא אומרת 'קנאת סופרים תרבה חכמה' והמשנה אומרת על פי הפסוק קנאת סופרים תסרח והרב קוק מתנגד לכך, זו קנאת סופרים שסופה מסרחת, אנחנו צריכים לבנות את עולם התורה על גווניו השונים מתוך הארת פנים בין בית מדרש אחר לחברו".

הרב הכהן מספר על ההתרגשות בהגעה לכנס אסופות. "מעמד רוחני עמוק מאוד כי יסוד השראת שכינה בעם ישראל הוא על ידי אחדות, ככה היה במעמד הר סיני שכתוב ויחן שם ישראל כנגד ההר, כולם כאיש אחד בלב אחד. השראת שכינה במשכן מתחילה בויקהל.

אם אנחנו כוספים לבניית הבית השלישי אנחנו חייבים ליצור אחדות ואחדות מתחילה בעולם התורה, שתהיה הארת פנים ואז תשרה השכינה בתוכנו ובע"ה יתגלה הגואל", סיכם הרב.