ראשי ישיבות בציונות הדתית סיפרו בשיחה עם ערוץ 7 ב'כנס אסופות' על האחדות הגדולה בין ישיבות הציונות הדתית.

"הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. בחודש אדר היתה הגזרה של המן, עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים והדגש הוא שגם כשמפוזר ומפורד, עם ישראל הוא עם אחד", אומר הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

"העם אחד הזה אמור להתבטא בכל המישורים ששייכים לענייני הציבור, על אחת כמה וכמה בתורה. כולנו מאוחדים סביב התורה, כל הישיבות בכל גווני הקשת, מלוכדים ומאמינים בדברי התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, הם אלה שנותנים לנו את הכוח לכל דבר בחיים, לגבורת הגוף ולגבורת הנפש", הוסיף הרב שפירא.

הרב אוריאל עיטם, ראש ישיבת ירוחם, אמר כי "פוגשים פה עוצמה של תורה גם ברוחב וגם בעומק, ברצינות ובאהבה האדירה לתורה, וגם בחיבור עצום של אינספור בתי מדרש שבאים ומתחברים יחד, באהבה גדולה, והדבר הזה הוא פשוט התרגשות עצומה שתורה ועם ישראל. שני הדברים שבשבילם נברא העולם מתחברים ביחד, רק דברים גדולים יכולים לצמוח מפה, בע"ה יוסיף וילך, התורה של עם ישראל ושל הציבור שלנו שעסוק באחריות לתורה ולעם ישראל תלך ותפרח".

הרב דני סגליס, ראש ישיבת נוף הגליל, הוסיף: "ברוך השם כל המסלולים של הציונות הדתית כולם חיבורים ואיזונים שונים בין התורה הקדושה ומכוחה לשרת בצבא וכך מתאפשר לכל בחור למצוא את המסלול הנכון שלו בתוך החשיבות של כל המסלולים הקדושים הללו".

"מסלול ההסדר שהוא ממצע בצורה מאוד מאוזנת בין ההתגדלות בתורה לבין המצווה הכלל ישראלית של לשרת בצבא, ואחרי זה להשתלב בכל מערכות החיים, 'אתהלך לפני ה' בארצות החיים'. במלחמה אנחנו רואים כמה התולדה של החיבור הזה היא קדושה ומבורכת יחד עם כל העשייה של כל בית ישראל. אנחנו באחדות גדולה בין המכינות לישיבות ומבינים את החשיבות הגדולה של כל המסלולים, שאף אחד לא ינסה לשים טריז בכל העוצמות של היחד שלנו, מתוך הדבר הזה חשוב לבנות בשם כל ישראל את הקומה הרוחנית של התלמידים".

"חשוב לא לפגוע אלא אם כן יהיה עניין כלל ישראלי מאין כמוהו, תפתח מלחמה אזורית ויורו גדולי רבותינו שעכשיו כולם צריכים לעזוב את הכול, כל עוד שהבא"חים וקורסי מ"כים עובדים, בוודאי שצריכים לגדל את הפיקוד הרוחני והתורני של כל בית ישראל. הכול שאלות מעשיות באיזונים, אין שום מחלוקת בעמדה העקרונית, בטח בשעה הקדושה הזו של המלחמה", הדגיש.

הרב אמיר ממן, ראש ישיבת ההסדר 'דרך חיים' בקריית גת, דיבר על מקומן של הישיבות בזמן המלחמה. "ישיבות ההסדר בימים הללו צריכות להיות חוד החנית להוביל את הציבור והעם בענווה גדולה אבל במסירות נפש בכל חזית וחזית, בתוך בתי המדרש, בצבא ובחברה, בכל תחום בענווה גדולה אבל מתוך שליחות אדירה שיש לנו הרבה מה לתת בעזרת השם".

"אנחנו נמצאים ביום מיוחד, יום עיון בישיבת כרם ביבנה, עולם אדיר של תורה, מאות רבות מגיעים לכאן, ללמוד ביחד ולהתחבר, עצם ההגעה נוסכת בכל בחור ובחור וגם בנו לאיזה גודל של תורה ועוצמה של תורה אנחנו שייכים, תורה אדירה ביום הגאולה".

הרב אורי גנץ, ראש הישיבה הגבוהה בקדומים, סיפר: "משמח ומרגש דווקא בזמן של מלחמה, קרבות ומאמץ גדול, שעת סכנה, לראות את הריכוז והקיבוץ של תלמידי חכמים, בני ישיבות בהמוניהם, מכל מיני ישיבות מקבלים דין מן דין, באחדות, שמחים אחד בתורתו של השני, נקווה שהאחדות תתפשט בתוך כל עם ישראל".

הרב אליהו מאלי, ראש ישיבת יפו, סיכם: "חז"ל אמרו שכינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם, שמגיעים אלפים של בחורים ועוסקים בתורה ביחד בבירור של סוגיות שונות שעומדות על הפרק אז יש להקב"ה נחת רוח, יש הצגה של אחדות של עולם התורה עם ריבוי גווניו, כמה שנוסיף יותר תורה נוסיף יותר חוסן לאומי לכל מרחבי ארצנו ומרחבי עמנו, בעזרת השם מהרה יבוא לציון גואל. הישיבות נותנות את החוסן הלאומי והחזון. הישיבות מאוד מחזקות את הרוח. אנחנו חייבים לחזק את החומר והרוח, הרוח היא זו שמנצחת. מאוד מחזקים את הביטחון בצדקת הדרך של עם ישראל שילחם באויביו. בעזרת השם נראה במהרה ישועות גדולות לעם ישראל".