הרב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, שוחח עם ערוץ 7 ב'כנס אסופות' הרביעי שנערך בישיבת כרם ביבנה.

"אני מאוד נרגש ושמח להיות כאן, יש לנו בהלכה תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. יש קורבן תמיד שאדם מקריב בכל יום, כל ישיבה עושה את התמידים בלימוד של בית המדרש, ויש מוספים שמביאים קורבן גדול וחגיגי. יום כזה הוא חגיגה של תורה עם ערך וקורבן מוסף", סיפר הרב.

לדבריו, "כל אחד יכול להתרשם מעוצמת התלמוד תורה בישיבות וגם איש את רעהו יחזקו ויפרו בהפריה הדדית. כל ישיבה זוכה להתבשם מהתורה של ישיבות אחרות, פשוט חגיגה של תורה, מרגש להיות שותף לזה".

הרב ליכטנשטיין התייחס למודל של ישיבות המשלבות בין תורה לצבא. "הדמות שרואה לנגד עיני - ההסדרניק הראשון -יהושע בן נון. 'נער לא ימיש מתוך האוהל', ו'צא ובחר אנשים והלחם בעמלק', משלב את שני העולמות ומנהיג את עם ישראל. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע - הביטוי ברמב"ם - וציווה עליה, קיבל אחריות על עולם התורה והוא גם כמובן הנהיג את עם ישראל ברמה המדינית והצבאית,. באיזשהו מקום יכולתו לשלב בין השניים תרמה להנהגה שלו. התפקיד שלו לדורות זה התפקיד של קבלת התורה מסיני - וציווה עליה".

"עולם ישיבות ההסדר שואף ללכת בדרכו של יהושע גם להילחם כשעמלק בפתח וגם להיות בתוך בית המדרש ולשלב בין השניים. יש רש"י נפלא במסכת סנהדרין שאומר שהמלאך בא בתביעה ליהושע על ביטול תורה, כל עוד אתה נלחם אין לי שום טענות אבל ברגע שאתה לא צריך להילחם אני מצפה שתשב כל הזמן. עם ישראל עומד בפני הרבה אתגרים, האתגר הכי חשוב הוא רוחני, האחדות בחברה, הרוחניות בחברה. עולם ישיבות ההסדר בגלל שפתוח לעולם ושותף למאמץ המדיני צבאי ובגלל שהוא שותף לכל העולם הזה, גם תורתו מתברכת וגם יכולתו לתרום. כמובן, צריך לדאוג ליותר הקשבה דו סטרית, ישיבות ההסדר צריכות להקשיב לקולות אחרים וקולות אחרים צריכים להקשיב לישיבות ההסדר", הוסיף.

כשנשאל בנוגע לדרישת כמה מכינות חילוניות להקדמת הגיוס בישיבות ההסדר לשיעור א' השיב, "המדינה צריכה להקשיב למכינות, יש להם טענות שבהרבה מהם צודקות אבל הרעיון של לבוא ולזרוק הכל על הישיבות אני חושב שהוא מוטעה מבחינת הגישה וגם המציאות. על כל פנים, מאמינים שתורתו של יהושע דוד והמלך היא זו שמאירה לנו את הדרך והיא רוצה שנצליח".