מפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין נפגש עם רכזי הביטחון של יישובי המועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף, בהמשך לסדרת המפגשים וכחלק מחשיבות והידוק הקשר בין פיקוד הצפון למועצות והתושבים בגזרה.

"הערכה רבה מאוד על העשייה שלכם, ולשותפות הזו - אנחנו פה ביחד. המחרשה והנשק מקום המדינה, ימשיכו גם קדימה בשילוב ובחיבור הזה. יש לא מעט הישגים בתוך המערכה והדחיקה שלהם אחורה, הרבה מאוד פגיעה בתשתיות שלהם, ביכולות שלהם ובמרחבים שלהם", אמר.

"אנחנו מחזקים את המוכנות כל הזמן ליציאה למתקפה בלבנון. המחויבות שלנו, שלי, היא לשנות את המצב הביטחוני כדי שאפשר יהיה להחזיר את התושבים הביתה".